Het Nederlandse bedrijfsleven is uit
balans. Slechts 48% van de managers en 40% van de medewerkers vindt
dat er in hun organisatie voldoende balans bestaat tussen het
realiseren van de huidige prestaties en het doorvoeren van
structurele verbeteringen. Dit blijkt uit onderzoek van Twynstra
Gudde Adviseurs en Managers en MarketResponse, naar de balans in
het sturen op de huidige prestaties en het treffen van
voorbereidingen voor de toekomst. Een zorgwekkende constatering
over de

concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Reden voor
Twynstra Gudde om Meetingpoint te organiseren. Een meeting voor
topmanagers met ontmoetingen, interactie en best practices om
kennis en ervaring over het balanceren tussen Business Improvement
en Control uit te wisselen.

Uit het onderzoek blijkt dat 65% van de
managers vindt dat zij zowel oog heeft voor de huidige prestaties
als voor verbetertrajecten. Slechts 44% van de medewerkers deelt
deze mening. Van de managers vindt 70% dat zij zelf voldoende
initiatief neemt tot verbetering. Van de medewerkers deelt 46% deze
mening. Het stimuleren van initiatieven

door het management wordt door slechts de
helft van de medewerkers erkend. Van de managers vindt 70%
daarentegen dat ze initiatieven stimuleert.

De helft van de respondenten is zich ervan
bewust dat verbeteren noodzakelijk is. Slechts 37% van de managers
vindt haar medewerkers flexibel genoeg om in te spelen op
veranderingen in de organisatie; 50% van de medewerkers deelt deze
mening. Ook over het zelf initiëren van verbeteringen door
medewerkers is het management negatiever dan de medewerkers (33%
versus 43%).

De slagvaardigheid en flexibiliteit van de
organisatie wordt door slechts 51% van de respondenten als positief
ervaren. Slechts 47% van de medewerkers en 64% van de managers
geeft aan dat verbetertrajecten binnen hun organisatie
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Volgens Ferry Bezem, partner bij
Twynstra Gudde, moeten bedrijven hier beter op inspelen, door het
definiëren van duidelijke doelen op verschillende niveaus,
waarbij zowel management als medewerkers worden betrokken. Daardoor
ontstaat de juiste prioriteitstelling, motivatie en sturing
gedurende het traject. Dit vraagt ook om heldere verwachtingen van
managers en medewerkers, maar ook om de benodigde ontwikkeling en
investeringen in eigenschappen.

bron:Twynstra en Gudde