Amsterdam/Diemen - De beveiliging van computernetwerken in Nederlandse
bedrijven en instellingen is ernstig onder de maat. Naast
computer-virussen en gerichte inbraakpogingen vormt misbruik door de
eigen medewerkers een van de grootste risico s. Daarvan wordt echter
zelden of nooit aangifte gedaan. Dit zijn enkele van de conclusies van
een onderzoek naar netwerkbeveiliging onder 160 bedrijven en
instellingen, uitgevoerd door studenten en docenten van het lectoraat
eBusiness van Hogeschool INHOLLAND 

 
Bij serieuze vormen van computercriminaliteit staat de continuïteit van
de bedrijfsprocessen in veel gevallen onder zware druk. Vier op de vijf
onderzochte bedrijven geeft aan in die situaties mogelijk langer dan 24
uur nodig te hebben om weer in bedrijf te geraken. Om de cybercrime
effectief te meten is de INHOLLAND Cybersafe Index ontwikkeld. Met deze
tool lichten studenten van Hogeschool INHOLLAND bedrijven door op hun
kwetsbaarheid voor computercriminaliteit in Nederlandse bedrijven. De
uitkomsten van deze Cybersafe Index zijn verontrustend.  
 
Het onderzoek geeft een ontnuchterend beeld van de wijze waarop
bedrijven en instellingen in Nederland zijn voorbereid op, en gewapend
tegen computercriminaliteit (die overigens fors toeneemt). Twee op de
drie bedrijven went echter veel minder geld aan voor beveiliging dan
internationaal gangbaar is. Voorts blijkt dat hoewel veel bedrijven
continuïteit- en rampherstelplannen hebben deze in de praktijk zelden
of nooit zijn getoetst. De controle op de interne medewerkers (database
administrators) die de meeste toegang hebben, laat ook sterk te wensen
over. Op basis van deze bevindingen is door INHOLLAND een analysetool
ontwikkeld waarmee bedrijven snel doorgelicht kunnen worden op de mate
van beveiliging tegen cybercrime.   
 
'Gezien de toenemende zorg over veiligheid in het algemeen is de
achterblijvende beveiliging tegen cybercrime binnen bedrijven en
instellingen extra zorgwekkend' aldus dr. Vincent Kouwenhoven, lector
eBusiness op Hogeschool INHOLLAND. 'Onze studenten kunnen bedrijven
binnen 24 uur doorlichten op hun kwetsbaarheid voor cybercrime' aldus
Hans den Hartog, die het onderzoek en de ontwikkeling van de ICI
leidde. Tevens zal INHOLLAND actief studententeams gaan inzetten op het
doorlichten van bedrijven en instellingen met behulp van de INHOLLAND
Cybercrime Index.  

Bron: HOGESCHOOL INHOLLAND