Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste kwartaal van 2005 een aanmerkelijke toename van omzet en resultaat. Vooral de Amerikaanse activiteiten droegen bij aan deze stijging. De omzet steeg met 33% tot  Euro 174 mln. De nettowinst over het eerste kwartaal bleef met Euro 3,8 miljoen gelijk. Geschoond voor incidentele baten, steeg de  nettowinst echter van Euro 2,1 miljoen naar Euro 2,7 miljoen (+29%).

De toename van het bedrijfsresultaat van Euro 3,2 tot Euro 6,0 miljoen wordt, naast de acquisitie van Southern Mills in 2004, vooral veroorzaakt door de autonome groei bij de sector Industrial Fabrics & Grass.  De stijging van grondstofkosten (kunststof granulaten) en toenemende krapte op de kunstvezelmarkt hadden in het eerste kwartaal een drukkend effect op de marges.  

bron:Koninklijke Ten Cate