De provincie Flevoland heeft de criteria voor bedrijven die willen investeren in de gemeente Noordoostpolder aanzienlijk versoepeld. Voorheen kwamen alleen bedrijven die zich nieuw vestigen in Noordoostpolder in aanmerking voor een bijdrage uit de zogeheten MKB-regeling. Voortaan kunnen ook bedrijven die nu al in de Noordoostpolder zijn gevestigd, een beroep doen op deze investeringsregeling.

De MKB-regeling maakt het voor ondernemers uit midden- en kleinbedrijf mogelijk om bij investeringen in Noordoostpolder en Almere in aanmerking te komen voor maximaal 15 procent subsidie op investeringen in grond, gebouwen en duurzame productiemiddelen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een bedrijf passen binnen de voorschriften van de MKB-regeling à©n van bijzonder strategisch belang zijn voor de betreffende gemeente. Op verzoek van de gemeente Noordoostpolder heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland besloten meer mogelijkheden te bieden voor bedrijven die willen investeren in deze gemeente.

Voorheen kwamen alleen nieuwe ondernemingen met minimaal 15 arbeidsplaatsen in de gemeente Noordoostpolder in aanmerking voor subsidie. Daarnaast moest er ook nog sprake zijn van een zekere vorm van innovatie, zoals de introductie van een technisch nieuw productieproces, het fabriceren van een nieuw product of het aanbieden van een nieuwe vorm van dienstverlening in de provincie Flevoland. Nu komen naast nieuwe ondernemingen ook bestaande ondernemingen die willen uitbreiden of gaan herstructureren in aanmerking voor subsidie. Er moet nog wel steeds sprake zijn van een nieuw product, productieproces of nieuwe vorm van dienstverlening en er moeten minstens 5 arbeidsplaatsen gerealiseerd worden. De maximale bijdrage bedraagt 15 procent van de investeringen in grond, gebouwen en duurzame productiemiddelen.

Alle aanvragen worden door de Adviescommissie van de MKB-regeling beoordeeld op het strategisch belang van de betreffende gemeente en de provincie Flevoland. De taken van de Adviescommissie en de omschrijvingvan de regeling kunt u vinden op de website
www.flevoland.nl/europa onder het kopje downloads. De MKB-regeling geldt voor de gemeenten Noordoostpolder, Dronten, Zeewolde en Almere. Het budget voor de gemeenten Dronten en Zeewolde is uitgeput. Voor de gemeente Almere is sinds kort weer budget beschikbaar. Voor de gemeenten Urk en Lelystad is een aparte maar soortgelijke subsidieregeling, de zogenaamde IPR-regeling. Met name voor de gemeente Urk zijn nog voldoende mogelijkheden! Overweegt u een aanvraag in te dienen? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Sytske Dijkstra van de provincie Flevoland. Telefoonnummer 0320 265678.

bron:provincie Flevoland