Bedrijven hebben vanaf heden de mogelijkheid
inzage te verkrijgen in het Incassoregister. Men kan zien of er
incassoposten met betrekking tot het eigen bedrijf zijn opgenomen, en
zo ja, welke posten. Per post worden de schuldeiser, de vordering en de
eventuele incassant vermeld.

Het inzagerecht is er in twee vormen: de eenmalige inzage en de
continue inzage. Bij de laatste kan men aangeven dat men direct op de
hoogte gebracht wil worden van elke nieuwe incassopost met betrekking
tot het eigen bedrijf.

Incassoregister
In de databank van Incassoregister.nl
worden incassoposten opgenomen van deurwaarders, incassobureaus,
advocaten en bedrijven. Op die manier voorziet Incassoregister.nl in de
behoefte snel inzicht te verkrijgen in de mate waarin een bedrijf de
rekeningen onbetaald laat. Als er meer dan 1 vordering bekend is kan
een faillissementsaanvraag bij de rechtbank worden ingediend. Het
vinden van een tweede of 'steunvordering' ging tot op heden tamelijk
informeel. Wie op zoek was belde hem bekende deurwaarders en
incassobureaus met de vraag of ook zij wellicht een vorderingen op een
bepaald bedrijf hadden.

In bijna 90% van de gevallen waarin met behulp van een steunvordering
een faillissementsaanvraag bij de rechtbank wordt ingediend vindt nog
voor de zitting betaling van de openstaande schulden plaats.

Bron: 7x24