Bedrijven in Nederland zijn de afgelopen
twee jaar minder vaak slachtoffer geworden van criminaliteit. Het
totale schadebedrag voor het bedrijfsleven is in twee jaar met 17
procent gedaald tot 570 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek
onder ruim 38.000 bedrijven in opdracht van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.

In de detailhandel en de horeca kreeg
ongeveer 45 procent van de bedrijven te maken met criminaliteit
(inbraak, diefstal, vernieling, geweld). In de transportsector werd
37 procent van de bedrijven getroffen, in de bouw 28 procent en in
de zakelijke dienstverlening 25 procent. Dat is 2 (bouw) tot 5
(transport) procent minder dan in 2004.

Vooral in de transportsector (-41
procent), de horeca (-33 procent), de zakelijke dienstverlening
(-29 procent) en de detailhandel (-20 procent) vond een scherpe
daling van het aantal diefstallen plaats. Tegelijkertijd daalde het
aantal inbraken in de detailhandel (-31 procent), de zakelijke
dienstverlening (-26 procent), de horeca (-25 procent) en de bouw
(-14 procent).

Opmerkelijk is dat in de detailhandel een
beperkt aantal vestigingen zeer vaak de gevolgen ondervindt van
diefstel. Tweederde (67 procent) van alle diefstallen in de
detailhandel wordt gepleegd in 3 procent van het totaal aantal
vestigingen. Het gaat hierbij vooral om supermarkten, warenhuizen,
drogisterijen en kledingzaken.

Meldingen en aangiftes

Er is een groot verschil tussen het aantal
meldingen bij de politie en het aantal aangiftes dat daarop volgt.
Zo’n 60 à 70 procent van de bedrijven meldt
criminaliteit wel bij de politie, maar slechts 20 tot 35 procent
van de bedrijven doet ook echt formeel aangifte. De verwachting dat
het melden of aangeven geen effect heeft, is de reden voor veel
bedrijven om niet naar de politie te gaan of om na een melding bij
de politie geen aangifte te doen. Soms vinden bedrijven de schade
te klein om actie te ondernemen. Het aantal bedrijven dat zegt dat
aangifte doen ingewikkeld en tijdrovend is, is bijna gehalveerd
sinds 2004.

Tevreden over politie

Wanneer er wel contact is geweest met de
politie, zijn de ondernemers in 2006 beter te spreken over het
optreden van de politie dan twee jaar daarvoor. In de bouw, het
transport en de zakelijke dienstverlening is circa de helft
tevreden over het contact met de politie, in de horeca en de
detailhandel zelfs 60 procent. Redenen voor ontevredenheid zijn het
ontbreken van zichtbaar resultaat en het idee dat de politie geen
actie onderneemt na een melding of aangifte. Ook noemen de
bedrijven het gebrek aan vervolginformatie door de politie.

bron:BZK