Werkgevers doen nu te weinig om allochtonen aan werk te helpen. Als dat
niet verandert, moet de overheid desnoods een verplicht percentage
opleggen. FNV-vice-voorzitter Agnes Jongerius bespreekt vanochtend met
de Nederlandse werkgevers wat ze kunnen doen aan de hoge werkloosheid
onder allochtonen.

De werkloosheid onder allochtonen is momenteel met 14 procent 
veel hoger dan onder autochtonen (4 procent). Jongerius: "Het kabinet
is heel streng voor allochtonen. Ze moeten de taal spreken, ze moeten
solliciteren en vooral integreren. Maar hà©t middel tot integratie,
werk, wordt hen onthouden."

Tot voor kort moesten bedrijven rapporteren hoeveel allochtonen ze in
dienst hadden. Maar sinds het afschaffen van de Wet Samen is er geen
enkele verplichting meer. Jongerius: 'Er moet nu echt iets gebeuren. We
hebben de laatste jaren werkgevers vooral vriendelijk gevraagd om
allochtonen in dienst te nemen. Dat heeft wel tot successen geleid,
maar nog lang niet voldoende."

Vanochtend vergadert in Den Haag de agendacommissie van de
Stichting  van de Arbeid. De FNV wil daar een procedure afspreken
voor de aanpak van de werkloosheid onder allochtonen.

Bron: FNV