Uit onlangs uitgevoerd onderzoek onder zo’n 2.000 respondenten, blijkt dat kansspelen vaak negatieve emoties oproepen bij consumenten. Dit in tegenstelling tot een loyaliteitsloterij, een gratis kansspel dat als marketingtool ingezet kan worden door bedrijven. Marketingbureau Purple Proof deed onderzoek onder consumenten rond deze nog betrekkelijk onbekende vorm van klantenbinding en komt met een aantal opmerkelijke uitkomsten.
Wat is een Loyaliteitsloterij
Het belangrijkste kenmerk van een loyaliteitsloterij is dat deelname gratis is.  Voorwaarde om mee te doen aan een dergelijke loterij is dat de consument reeds klant is. Klanten maken met hun ‘persoonlijke’ lotnummer (klantnummer) gratis kans op mooie prijzen. Doelstelling van een loyaliteitsloterij is naast klantenbinding het opschonen en verrijken van de database met waardevolle klantgegevens.

Onbekende marketingtool
Marketingbureau Purple Proof stelt in de dagelijkse praktijk vast dat veel bedrijven deze vorm van klantenbinding nog niet kennen. Het bureau is bedenker van het concept en organiseert regelmatig dergelijke (loyaliteits)acties voor opdrachtgevers.
“We wilden graag onderzoeken wat de perceptie van kansspelen onder consumenten in het algemeen is en op meer specifieke punten, zodat wij onze adviezen en uitvoering kunnen optimaliseren in de praktijk.”

Purple Proof onderzocht hoe consumenten een gratis kansspel waarderen, hoe zij staan tegenover het betalen van kansspelbelasting, wat de beste prijzen zijn en natuurlijk in welke mate dergelijke activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de opdrachtgever. Denk aan mond-tot-mond reclame en loyaliteit.

Uitkomsten onderzoek
Uit het kwantitatieve onderzoek dat Purple Proof deed  onder zo’n 2.000 consumenten blijkt dat er een groot verschil is tussen kansspelen in het algemeen en een kansspel in de vorm van een loyaliteitsloterij. De belangrijkste vindingen uit het onderzoek:

Ruim 69% van de respondenten geeft aan dat ze mee zouden doen aan een loyaliteitsloterij. Ondanks dat bij veel van hen kansspelen in het algemeen negatieve emoties oproepen of zelfs nog nooit mee hebben gedaan aan een kansspel.
Als reden wordt opgegeven dat ze positief zijn over de actie omdat deelname gratis is. Het stimuleert trouw aan de organisatie en ze voelen zich erg gewaardeerd (72%) als klant, omdat deze actie exclusief voor klanten georganiseerd wordt.

Van de respondenten geeft bijna 60% aan dat een mooie hoofdprijs extra stimuleert om mee te doen. Opvallend is het verschil tussen de keuze van mannen en vrouwen. Mannen kiezen als hoofdprijs het liefst een auto of motor. Bij vrouwen staat een mooie reis met stip bovenaan.
Volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen moet er op prijzen boven de € 454,- 29% kansspelbelasting betaalt worden. In de voorwaarden moet opgenomen worden of de organisator deze verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening neemt of dat deze doorberekend wordt aan de prijswinnaar. Voor Purple Proof was het belangrijk te onderzoeken wat de houding is van de consument hierover. Opmerkelijk was dat mannen en vrouwen hierin lijnrecht tegenover elkaar staan.

Een opvallend verschil tussen kansspelen (deelname tegen betaling) en gratis kansspelen blijkt de prijzenpot. Bij de eerst genoemde wordt het rationeel denken ondergeschikt aan de emotie om mee te spelen. Als je de deelnemer meerdere prijzen in het vooruitzicht stelt (grotere winkans) blijkt dat er toch gekozen wordt voor die ene ultieme hoofdprijs. (bron: onderzoek Socioloog Kingma, universitair docent sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, specialisatie kansspelen). Dit in tegenstelling tot een  kansspel waar klanten gratis aan mee kunnen doen. Hier komt naar voren dat ruim 80% kiest voor meerdere kleinere prijzen waarmee de winkans wordt vergroot.

De uitkomsten uit het onderzoek onderbouwen de uitspraak van Purple Proof: “Bedrijven scoren met een loyaliteitsloterij”. Volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen mag een organisatie 1x per jaar een kansspel organiseren met een prijzenpot tot €100.000. Een kans die bedrijven niet mogen laten liggen! 

Kijk voor meer informatie over de loyaliteitsloterij op: www.purpleproof.nl