Bedrijvenmissies naar het buitenland
moeten beter op elkaar gaan aansluiten. Het kabinet wil dat de
missies dezelfde boodschap over Nederland laten horen:
'Nederlandse bedrijven zijn pioneers in international business'.
Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris
Heemskerk (EZ).

Elke missie kan voortborduren op het
gezamenlijke thema, afhankelijk van de bestemming en het doel van
de missie.

Elke bedrijvenmissie krijgt, naast een
eigen inhoudelijk thema, een bredere uitstraling. De missie heeft
zo een rol in de behartiging van Nederlandse economische
belangen.

Agenda

Om de bedrijvenmissies beter op elkaar te
laten aansluiten, introduceert het kabinet de Agenda Strategische
Bedrijvenmissies.

De Agenda geldt voor vier jaar en richt
zich op een aantal focuslanden. Dit zorgt voor optimale spreiding
en afstemming.

Bedrijvenmissies

Jaarlijks vinden bedrijvenmissies plaats
onder leiding van de Nederlandse overheid en andere
maatschappelijke partijen.

Bedrijvenmissies onder leiding van een
minister of staatssecretaris geven bedrijven toegang tot nieuwe
markten. Dit geldt vooral voor landen waar de overheid een sterke
inmenging heeft in de economie.

De bedrijvenmissies worden op een speciale
website inzichtelijk gemaakt. Hier kunnen ook missies van andere
partijen worden aangemeld.

Bron:EZ