Uit het vandaag door de KvK Rotterdam gepubliceerde rapport
'Ondernemers aan het woord' blijkt dat nog steeds veel ondernemers
klachten over de bereikbaarheid van hun onderneming blijven houden: 27%
beoordeelt de bereikbaarheid als matig of slecht. Deze gebrekkige
bereikbaarheid remt de economische groei en kan zelfs leiden tot het
wegtrekken van bedrijven.

Wegtrekkende bedrijvigheid
Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de slechte
bereikbaarheid, samen met hoge kosten, een slechte beoordeling van de
bedrijfsomgeving en het gebrek aan ruimte, dreigt te leiden tot
wegtrekkende bedrijvigheid: 12% van de ondernemers heeft plannen om de
huidige bedrijfsvestiging in zijn geheel te verplaatsen. Ruim à©à©n derde
zoekt een nieuwe locatie buiten de huidige gemeente. Het rapport
'Ondernemers aan het woord' is gebaseerd op gegevens uit de jaarlijkse
enquàªte in 2004 onder ondernemers, waaraan zo'n 5.000 ondernemers hun
medewerking hebben verleend.

Gebrekkige bereikbaarheid
Hoewel het aantal bedenkingen over de bereikbaarheid in het Kamergebied
Rotterdam als geheel iets is gedaald (van 29% naar 27%) blijkt dat nog
steeds veel ondernemers ontevreden zijn over de bereikbaarheid van hun
onderneming. Dit kan zowel de bereikbaarheid per auto als met het
openbaar vervoer zijn. Ondernemers vinden de mate waarin hun
onderneming toegankelijk is voor klanten (waarbij voldoende
parkeerfaciliteiten en de afstand tot tram/bus/metro een rol kunnen
spelen) en de bereikbaarheid voor toeleveranciers (waarbij
vrachtverkeer hinder kan ondervinden van smalle wegen, het ontbreken
van laad/los zones etc.) onvoldoende.

Gouda en Rotterdam uitschieters
Vergelijking van de verschillende kringgebieden van het gebied van de
Kamer van Koophandel Rotterdam laat zien dat de kringen Rotterdam en
Midden Holland (Gouda e.o.) opvallende uitschieters zijn. In deze
gebieden worden de meeste bedenkingen genoteerd. Mede debet hieraan kan
zijn de parkeerproblematiek in met name de Goudse binnenstad, alsmede
verplichte rijrichtingen. Daarnaast is ook de afwezigheid van
laad/losplekken voor toeleveranciers een belangrijk item. Vooral door
het gebrek aan laad- en loszones ontstaan snel opstoppingen doordat
vrachtverkeer de vaak smalle straten blokkeert.
In Rotterdam geldt verder dat de binnenstad moeilijk bereikbaar is, de
parkeertarieven fors gestegen zijn en het verkeer op de toegangswegen
rond Rotterdam (A13, A15, A16 en A20) gestremd wordt door files.

Bron: Kamer van Koophandel