Beëindiging van tijdelijk dienstverband van betrokkene als
(burger)beveiligingsbeambte bij het Regionaal Militair Commando Zuid
van de Koninklijke Landmacht is geoorloofd omdat betrokkene na een
aanrijding niet de nodige zelfbeheersing en terughoudendheid heeft
betracht. Vaststaat dat betrokkene zich aan agressief rijgedrag heeft
schuldig gemaakt en dat hij de aanrijding had kunnen vermijden. Niet
zonder belang is dat betrokkene ook door de politierechter is
veroordeeld wegens overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven