Een innovatiefe investering voor de toekomst om normen en waarden weer een kans te geven doormidel van een Sociaal-emotionele lesmethode voor jonge kinderen.
Beertje Anders is voor de onderwijzer in de onderbouw van het
basisonderwijs een steun in de rug bij het uitleg geven aan jonge
kinderen van gevoelens van zichzelf en anderen, zelfvertrouwen en
weerbaarheid, inleven in de ander, waarden en normen en hoe om te gaan
met conflictsituaties.
Met de boekjes van Beertje Anders en de bijbehorende posters en
kleurplaten, worden er met de kinderen vijf afspraken gemaakt. 1-Samen
spelen, samen delen. 2-Lief zijn voor elkaar. 3-Goede woorden zeggen.
4-Zeggen wat je wel en niet wilt. 5-Vraag hulp, geef hulp! Elke les
à©à©n zodat we ze allemaal goed kunnen onthouden. Ook hangen we de
bijbehorende poster met die afspraak op in de klas.