(Persbericht) Bewustswordingsproject voor kinderen scoort bij Beste Idee van Nederland

BeestenBende gekozen bij beste zwerfafvaloplossingen van Nederland

Het leefbaarheidsproject de BeestenBende is door Nederland Schoon gekozen bij de tien beste zwerfafvaloplossingen van Nederland. De wedstrijd maakte onderdeel uit van het SBS programma Het Beste Idee van Nederland.
Bij de BeestenBende gaan basisschoolkinderen onder begeleiding van hun ouders elke maand de straat op om hun eigen wijk schoon te houden. Als lid van de ´bende‘˜ leren de kinderen spelenderwijs hoe ze verantwoord om kunnen gaan met zwerfafval. Samen met lokale helden en bekende Nederlanders, zoals Ewout Genemans, Monique Smit en Jochem van Gelder, pakken ze hun buurten actief aan.
Momenteel doen zeven gemeenten en veertig scholen mee aan het project. Onder het motto van ´Leukste leefbaarheidsproject van Nederland‘˜ gaat de BeestenBende haar activiteiten de komende tijd uitbreiden naar heel het land.
Kijk voor meer informatie op www.beestenbende.nl.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviews kunt u contact opnemen met Renà© Bergmans op 06-42662557 of via [email protected]