Onlangs heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg besloten de begraafplaats in Veenhuizen aan te wijzen als beschermd monument. In de monumentenwet staat dat monumenten van bouwkunst en archeologie behouden moeten worden.

Burgemeester Hans van der Laan: " Onlangs is de begraafplaats in Veenhuizen dus een beschermd monument geworden. Wat mij betreft alweer een stap in de richting van de vermelding van het bijzondere dorp Veenhuizen op de Werelderfgoederenlijst van de UNESCO. Hiermee is het initiatief van het comità© Begraafplaats Veenhuizen, dat als doel heeft het in goede staat van onderhoud brengen en houden van oude grafmonumenten, ruimschoots beloond. De in 1831 aangelegde begraafplaats is zeer vervallen geraakt doordat er geen familieleden van de overledenen in de buurt wonen en derhalve het onderhoud niet op zich kunnen /of wilen nemen. De vele vrijwilligers van dit comità© hebben gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken voor het in stand houden van deze bijzondere plek. Het comità© acht plaatsing op de rijkslijst gerechtvaardigd vanwege de hoge cultuurhistorische waarden van de begraafplaats en wil hiermee een blijvend gedenkteken in stand houden. Het doet mij deugd te mogen constateren dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg deze gedachte ondersteund."

De begraafplaats is niet alleen begraafplaats maar vertelt, met haar 16.000 graven, tevens de geschiedenis van de Strafinrichting en weerspiegelt de strenge hierarchie van Veenhuizen destijds. De bijzondere grafmonumenten zijn een collectief en bepalen door hun ouderdom en diversiteit in materiaalgebruik en vormgeving in hoge mate het karakter van de begraafplaats. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg gaat niet over een nacht ijs. Zo worden bijvoorbeeld belanghebbenden gehoord, wordt advies gevraagd aan de gemeenteraad van Noordenveld en aan Gedeputeerde Staten en last but not least wordt de Raad voor Cultuur ook gehoord. Deze laatste instantie acht de begraafplaats beschermenswaardig vanwege zijn cultuurhistorische waarde in relatie met de drie inrichtingen, die de Maatschappij van Weldadigheid in 1823 in Veenhuizen stichtte. Daarnaast is hij van betekenis vanwege zijn plaats in de funeraire en penitentiaire gescheidenis van Nederland.

bron:gemeente Noordenveld