Met vrij lopende, verwilderde kippen in de stedelijke omgeving, zoals in parken of op industrieterreinen, valt heel wel te leven. Overlast hoeft helemaal niet zo drastisch te worden aangepakt als vaak gebeurt en kan op diervriendelijke manieren worden opgelost. Tot die conclusie komen onderzoekers in een rapport van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR, geschreven in opdracht van de Werkgroep Park en Fauna, een informele groep die zich inzet voor diervriendelijk faunabeheer in de openbare ruimte.

Het rapport, Populatiebeheer van verwilderde kippen, wordt op zaterdag 23 april aangeboden aan op de themadag over gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid in Hilversum. De dag wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Het rapport is geschreven door Christiane Willard, studente geschiedenis aan de Vrije Universiteit, en dr. Paul Koene, etholoog van Wageningen Universiteit.

Op tal van plaatsen in Nederland bevinden zich groepen kippen en hanen, in aantal variërend van twee tot 800. Die zijn daar ooit ontsnapt of door hun eigenaren gedumpt. Vervolgens hebben zij zich weten te handhaven. In veel gevallen heeft de populatie zich zelfs weten uit te breiden tot grote groepen. Veel mensen genieten van de vrij lopende kippen. Maar de dieren kunnen op zeker moment overlast veroorzaken. Vaak ergeren mensen zich aan het gekraai van hanen en gekakel van hennen. En verder kunnen de kippen het verkeer hinderen of in tuinen rondscharrelen. In het verleden schakelden gemeenten nog wel eens een vangbedrijf dat de dieren vergaste. Ook is het wel voorgekomen dat de kippen werden afgeschoten.

Het grijpen naar drastische, dieronvriendelijke methoden is in de toekomst niet meer nodig, vinden de auteurs van het rapport. Zij pleiten voor een diervriendelijk beheer van de kippenpopulaties. Dit betekent in de eerste plaats dat de eieren onvruchtbaar worden gemaakt zodat de populatie niet groter wordt. Verder dient er geschikte nestgelegenheid te worden gecreëerd waardoor de eieren makkelijk te vinden zijn. Het plaatsen van halfopen rennen waarin voer wordt gestrooid, kan er toe bijdragen dat de populatie op à©à©n plek blijft en hierdoor makkelijker controleerbaar wordt.

Voor een diervriendelijk populatiebeheer dienen gemeenten en dierenbescherming in een vroeg stadium met elkaar overleg te plegen over in het wild levende kippenpopulaties. Hetzelfde geldt voor ganzenpopulaties! Verder dienen gemeenten in hun dierenwelzijnsbeleid beschermende maatregelen op te nemen ten behoeve van vrije kippenpopulaties. De Dierenbescherming zou er tenslotte goed aan doen een vraag- en aanbodpagina voor kippen en hanen op haar website te openen, aldus de auteurs in hun rapport.

bron:Landbouwuniversiteit Wageningen

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular