(EMEA Persberichten) Utrecht 8 juli 2010 - Steeds meer mensen besluiten op dit moment om voor hun zelf te beginnen en een eigen bedrijf te starten. Deze sterke opmars van het aantal starters en zelfstandigen is sinds de crisis al weer enige tijd aan de gang. Deze nieuwe groep ondernemers heeft grote behoefte aan informatie, advies en een sterk netwerk met wie zij hun kennis en ervaringen kunnen delen. VRB Belastingadviseurs organiseert onder de naam "De Starters Specialist" met enige regelmaat vrijblijvende lezingen voor deze nieuwe groep ZZP-ers, consultants en interim-managers.

Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs, geeft aan wat volgens hem de reden is van het feit er op dit moment zoveel mensen een eigen bedrijf starten: "Er zijn twee redenen te noemen waarom er op dit moment zoveel mensen voor hun zelf beginnen. Aan de ene kant komt dit omdat het bedrijfsleven op dit moment flexibele arbeidskrachten zoekt. Deze flexibele schil aan arbeidskrachten wordt voor een groot gedeelte gerealiseerd door ZZP-ers, consultants en interim-managers die voor deze werkzaamheden op tijdelijke basis worden ingehuurd. Deze mensen staan niet op de loonlijst bij hun opdrachtgever en sturen maandelijks voor hun verrichtte werkzaamheden een factuur.

Ten tweede wordt deze sterke groei van het aantal zelfstandigen gevoed door mensen die op dit moment uit hun functie zijn gezet. Deze groep van ontslagen werknemers heeft vaak een bepaald specialisme die zij als zelfstandige goed kunnen inzetten. Op het moment dat zij zijn aangezegd door hun ex-werkgever, ontvangen zij vaak een goudenhanddruk of ontslagvergoeding. Deze goudenhanddruk of ontslagvergoeding hebben zij vervolgens, zonder hierover belasting te hoeven betalen, afgestort in een zogenaamde stamrecht BV. Vanuit deze stamrecht BV, of werk BV wanneer zij gelijk een holdingstructuur hebben opgezet, kunnen deze nieuwe ondernemers zich vervolgens verhuren en facturen versturen. Ook willen mensen vanwege de vele en aantrekkelijke fiscale regels voor ondernemers nog wel eens starten vanuit een eenmanszaak of VOFà¢â‚¬, aldus Van Rijswijk.

(Startende) ondernemers die een vrijblijvende lezing van VRB Belastingadviseurs / De StartersSpecialist willen bijwonen kunnen zich aanmelden via de website www.startersspecialist.nl of kunnen contact opnemen via telefoonnummer: 0346 - 555 797

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie over dit artikel kan men contact opnemen met Pim van Rijswijk, directeur van VRB belastingadviseurs via telefoonnummer: 0346 555 797. VRB Belastingadviseurs is marktleider in het oprichten en onderhouden van BV‘˜s, stamrecht BV‘˜s en holdingstructuren. Meer informatie over VRB Belastingadviseurs kan men vinden op: www.vrbadvies.nl of www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl