Tijdens de najaarsbijeenkomst van de
Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, op 21 oktober in
Museum Catharijneconvent te Utrecht, werd voor de 9e keer de Gerard
Eversonderscheiding uitgereikt. De prijs valt dit keer toe aan de
heer Leo van Tilburg van de Vrienden van het Gemeentemuseum te
Helmond. Naar het oordeel van de jury heeft hij het beste vorm en
inhoud gegeven aan het vrijwilligerswerk in het museum. Vooral zijn
inzet voor de organisatie en begeleiding van het reizenprogramma
heeft daarbij zwaar gewogen. De prijs bestaat uit een oorkonde.

Door het bestuur van de Nederlandse
Federatie van Vrienden van Musea zijn 6 kandidaten genomineerd en
aan de jury voorgelegd.De jury heeft de kandidaten beoordeeld op
verschillende, van te voren vastgelegde, criteria.

De jury, bestond uit:

Mevr. M. Martens, lid van het Europese
Parlement.

Mevr. F. Renckens-Stenneberg, lid van het
Bestuur van de Ned. Museumvereniging en directeur van het Zaans
Museum.

Mevr. G. Silvis, Hoofd Bestuurszaken van
Rabobank Nederland.

De jury is van mening dat het niveau van
alle kandidaten van hoog niveau is en hecht er dan ook aan om alle
6 genomineerden te prijzen voor het werk dat zij voor hun
vriendenorganisatie hebben gedaan. Daarmee gaat natuurlijk ook een
compliment naar de andere bestuursleden en vrijwilligers van die
vriendenorganisaties, die veelal het werk van de genomineerde
mogelijk hebben gemaakt.

De andere genomineerden waren:

Mevr. C. van Blokland-Mobach, Vereniging
van Goudse Museumvrienden, Gouda.

De heer T. Croiset van Uchelen, Vrienden
van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.

Mevr. J. Haen, Amsterdams Historisch
Museum, Amsterdam.

Mevr. L. van Keulen-Kautz, Vereniging
Vrienden van het Frans hals Museum, Haarlem.

Mevr. R. van Oosterhoud, Vrienden
Vereniging van het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

De Gerard Evers Onderscheiding bestaat uit
een fraai gekalligrafeerde oorkonde.Gerard Evers was de oprichter
en eerste voorzitter van de Nederlandse Federatie van Vrienden van
Musea. Om het vrijwilligerswerk te stimuleren besluit hij, in
navolging van Engeland en de V.S., een Vriendenonderscheiding te
realiseren. De prijs wordt in 1990 door hem ingesteld. In principe
wordt de Gerard Evers Onderscheiding iedere twee jaar
uitgereikt.

bron:Federatie vrienden van Musea

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular