Het bezoek van een Friese delegatie vorige week aan zusterprovincie Sichuan in China heeft geleid tot verdergaande stappen in het kader van de Fries-Chinese samenwerking. Het gaat hierbij om eerste afspraken tussen provincie Fryslà¢n, de provincie Sichuan en het Friese bedrijf Greenship over het opstarten van een aardappelteeltproject in de Chinese provincie met de Sichuan Haoji Groep.

Dit bedrijf wil fors investeren in de ontwikkeling van aardappels voor industrieel gebruik, het verbeteren van de kwaliteit van deze aardappels en het gemechaniseerde proces voor de verwerking tot aardappelzetmeel. Voor dit project is specifieke kennis en materiaal nodig van het Friese bedrijfsleven. Het voorstel wordt nu verder uitgewerkt met Friese bedrijven.

Naast dit project zijn ook twee samenwerkingsovereenkomsten getekend op het gebied van pootaardappelteelt en de bescherming van het milieu in het proces en de omgeving van enkele metaalverwerkingsfabrieken (Verzinkerij). Ook deze overeenkomsten worden verder uitgewerkt door Friese bedrijven. Alle afspraken zijn gemaakt met provincie Fryslà¢n, diverse overheden in de provincie Sichuan, Chinese en Friese bedrijven.

Achtergrond
Op uitnodiging van de Chinese zusterprovincie Sichuan, bracht de Friese delegatie van 23 tot en met 27 mei een bezoek aan Chengdu, de hoofdstad van Sichuan. Doel van het bezoek was de economische-, de handelssamenwerking en het internationale toerisme te stimuleren. De Friese delegatie stond onder leiding van gedeputeerde P. Bijman, Economische zaken en Internationale samenwerking. De delegatie bestond onder meer uit de heren De Vries (Greenship), J. Vlieg (Sichuan Liaison Office) en mevrouw Dai (onderzoekster samenwerking Friese bedrijven en bedrijven in Sichuan). De contacten met de Chinese zusterprovincie bestaan sinds 1997. In 2001 is een officieel samenwerkingsverband aangegaan.

bron:Provincie Friesland