(Persbericht) à¢â‚¬De honger naar zelfkennis is niet te stillen, en daar spelen we graag op in met ons werk!à¢â‚¬

Spiritualiteit mag rekenen op groeiende interesse uit het bedrijfsleven. Uit een onderzoek dat spiritualiteit.blog.nl deed bleek dat 73% van de ondervraagden (200) behoefte heeft aan meer spiritualiteit op de werkvloer. Maar wat komt daar nu in de praktijk van terecht? Uit een ander onderzoek dat het bedrijf Spiritainment in november 2010 uitvoerde onder 100 managementondersteuners, bleek dat bij maar 10% van de respondenten gebruik gemaakt wordt van spirituele technieken op de werkvloer, zoals meditatie, mindfullnes en coaching op zingevingsvraagstukken.

Imagoprobleem
Marian van Noort, oprichter van Spiritainment, een spiritueel entertainmentbureau, snapt wel waarom spiritualiteit op de bedrijfsvloer achterblijft: à¢â‚¬Å“Spiritualiteit heeft een imagoprobleem. De term is besmet, en dat is ook niet raar als je naar de spiritueel getinte programma‘˜s op tv kijkt. Daar loop ik zelf ook niet warm voor. Terwijl de kern van spiritualiteit, die wordt gevormd door authenticiteit, bewustzijn van kwaliteiten en valkuilen, passie, balans en eerlijkheid, van alle tijden is.à¢â‚¬ Schoorvoetend wordt wel de hulp van een astroloog of handlezer ingeroepen bij teambuildingsbijeenkomsten of om de economische ontwikkelingen voor een bedrijf te duiden, maar nog maar weinig bedrijven durven het belang van spirituele technieken breder in te zetten voor het verhogen van hun resultaten.

Spiritueel entertainment
Laagdrempelige spiritualiteit wint wà©l aan terrein: 85% van de ondervraagden uit het onderzoek van Spiritainment geeft spiritueel entertainment een plek op de werkvloer, en dan met name op bedrijfsevenementen en beurzen. Marian besloot dan ook een andere manier te kiezen om een groot publiek aan te spreken. à¢â‚¬Å“Iemand zei laatst: ik wil de Joop van den Ende van de spiritualiteit worden. Daar kan ik me ook wel in vinden; ik zie het als mijn missie om spirituele kennis beschikbaar te maken voor een groot publiek.à¢â‚¬ Dat doet Marian met Spiritainment, een bonte verzameling koffiedikkijkers als tarotisten, numerologen, damestasjeslezers, tenenlezers, handenlezers, gezichtenlezers, auralezers en astrologen, die op bedrijfsevenementen werknemers verrassen en inzicht geven. à¢â‚¬De honger naar zelfkennis is niet te stillen, en daar spelen we graag op in met ons werk!à¢â‚¬

Noot voor redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian van Noort, directeur van Spiritainment via [email protected] of door te bellen met 06-50 21 27 24. Passend beeld van spirituele technieken in de praktijk zijn rechtenvrij aan te leveren op grafische kwaliteit.