Vanaf 1 januari 2007 wordt de vrijwillige werkgeversbijdrage voor de kosten van kinderopvang vervangen door een hogere overheidsbijdrage. Hiervoor wordt het werkgeversdeel van de WW-premie verhoogd. Het kabinet heeft dit besloten omdat te veel werknemers (35,3%) geen of geen volwaardige bijdrage van de werkgever ontvangt in de kosten voor kinderopvang.

Werkgevers
De verhoging van de overheidsbijdrage wordt bekostigd door het werkgeversdeel van de WW-premie te verhogen (ongeveer 0,28% van de loonsom). Het maakt daarbij niet uit hoeveel hun werknemers gebruik maken van kinderopvang. Om de werkgevers tegemoet te komen, wil het kabinet de winstbelasting voor bedrijven verlagen. Verdere besluitvorming hierover vindt plaats bij de vaststelling van de begroting voor 2007. De hogere overheidsbijdrage voor de kosten van kinderopvang geldt ook voor zelfstandigen.

Werknemers
Voor werknemers die geen of geen volwaardige bijdrage van de werkgever ontvangen, wordt de kinderopvang goedkoper. Een gezin met een inkomen van 1,5 keer modaal, met twee kinderen die drie dagen per week op de crèche zitten, en dat geen werkgeversbijdrage krijgt, gaat er in de nieuwe situatie zo'n 185 euro per maand op vooruit. Voor ouders van wie de werkgevers nu wel bijdraagt, zal de maatregel financieel geen verschil maken.

Verder wordt de aanvraag voor een bijdrage in de kosten voor kinderopvang makkelijker. Ouders hoeven alleen nog een aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen. Het wetsvoorstel wordt binnenkort ingediend bij de Tweede Kamer. Dan wordt de tekst van het voorstel en het advies van de Raad van State hierover openbaar.

Bron: RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular