De VAR Verklaring voor ZZP’ers blijft een probleem. Met name de Belastingdienst probeert het startende ZZP’ers zo moeilijk mogelijk te maken. In plaats van een gemakkelijk en duidelijk invulbaar formulier hanteert de Belastingdienst strikvragen om de invuller te verleiden verkeerde antwoorden in te vullen. ZZP Nederland pleit voor een oplossing op korte termijn.

 

Dat het fenomeen VAR Verklaring bestaat is in principe een goede zaak, hierdoor zijn opdrachtgevers er zeker van dat de ZZP’er zelfstandig ondernemer is. Een VAR WUO verklaring van de Belastingdienst geeft de opdrachtgever de garantie dat achteraf de opdracht niet als een loondienst wordt gezien en dat de Belastingdienst niet achteraf de opdrachtgever aanspreekt voor loonbelasting etc.

Maar blijkbaar geeft de Belastingdienst niet graag een VAR WUO af. Met name startende zelfstandigen moeten hemel en aarde bewegen om een VAR WUO te verkrijgen. Het begint al bij het invullen van het formulier. Daarin worden suggestieve vragen gesteld die de invuller vaak niet begrijpt.

Enkele voorbeelden van het formulier:
Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?is een leuke strikvraag. Indien de invuller hier ja op antwoordt is het einde verhaal. De Belastingdienst zou dit beter iets kunnen toelichten. Een zelfstandige die een opdracht aanneemt krijgt natuurlijk orders en voorwaarden om de klus af te maken, dat is iets anders dan een arbeidsverhouding.

Maakt u winst, en zo ja hoeveel”. Dat weet een startende zelfstandige nog niet. Uiteraard rekent men op winst, maar dat moet nog blijken. Hoe zelfstandig is uw onderneming

Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?Dat zal nog moeten blijken, als het goed gaat is de ZZP’er volop bezig met zijn bedrijf en dat is meer dan de gevraagde 1225 uur per jaar, maar bij de start is dat niet bekend.

Hoeveel klanten heeft uw onderneming?Startende zelfstandigen hebben niet direct op de eerste dag drie opdrachtgevers, dat moet groeien. Weg VAR WUO!

Loopt u ondernemersrisico?De meeste starters denken niet dat ze veel risico lopen en vullen nee in. Het is de bedoeling dat ze aangeven of ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijf en dan is het antwoord: ja.

Ondanks de moeilijke vraagstelling er zijn veel zelfstandigen die de vragen goed invullen om een VAR WUO te krijgen. Dan komt de Belastingdienst met plan B. Ze gaan bellen met dezelfde strikvragen om vervolgens een VAR ROW verklaring af te kunnen geven.

ZZP Nederland dringt aan op snelle oplossing.
ZZP Nederland is de belangenbehartiger van ca 2000 aangesloten kleine zelfstandigen en krijgt regelmatig telefoontjes van mensen die het niet begrijpen of boos zijn op de Belastingdienst. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is het een continu probleem. “Mensen die starten weten vaak alles van hun vak maar niet van ondernemersregeltjes en regeltjes zijn er teveel en te lastig beschreven. Met name de Belastingdienst is geen vriend van de ondernemers. Gisteren kreeg ik nog een telefoontje van een mevrouw die een uur lang werd doorgezaagd door een vervelende ambtenaar van de Belastingdienst. Suggestieve vragen en woorden in de mond leggend probeerde de ambtenaar de vrouw te verleiden verkeerde antwoorden te geven. Ook mensen in de zorg en thuishulpverlening krijgen geen VAR WUO meer. Hierdoor raken ze in problemen, opdrachtgevers durven het niet aan en de belastingaftrek voor zelfstandigen vervalt ook nog eens. Natuurlijk, de politiek probeert de schijn op te wekken dat men het zelfstandig ondernemersschap wil stimuleren, maar ondertussen schiet het niet op. Staatssecretaris Bussemaker heeft allerlei toezeggingen gedaan voor betere regels, maar ondertussen voeren de belastingambtenaren een terreur uit onder zelfstandigen.”aldus Marrink. De Belastingdienst in Winterswijk die deze zaken beoordeelt is nooit bereikbaar.

Tijd voor duidelijk beleid
Volgens ZZP Nederland wordt het tijd dat de overheid een duidelijk beleid gaat voeren ten aanzien van kleine zelfstandigen. Ca. 800.000 mensen werken inmiddels als Zelfstandige Zonder Personeel. Onder deze groep zijn ook veel mensen die hun uitkering beu waren en zelf een onderneming zijn gestart. Prachtig, maar vaak hebben deze mensen moeilijkheden om aan het urencriterium van 1225 uur per jaar te voldoen. Weg belastingvoordeel, weg aftrekposten en weg is het redelijke inkomen van de zelfstandige. Dit ontneemt werklozen vaak de moed om een onderneming te beginnen, een uitkering aanhouden is dan veel veiliger.

Het kan ook anders
ZZP Nederland is van mening dat de VAR Verklaring herzien moet worden. Duidelijkheid en een verlaging van het urencriterium zou een mooi begin zijn. In plaats van 1225 uur kunnen klassen gemaakt worden. Bij 800 uur moet een VAR WUO mogelijk zijn. Ondernemersaftrek kan hierop aangepast worden. Ook bij starten halverwege het kalenderjaar moet de Belastingdienst zich eens duidelijk en soepel opstellen.