De Belastingdienst en UWV sturen deze week aan bijna 400.000 werkgevers
een informatiepakket over de gecombineerde loonaangifte per 1 januari
2006. Vanaf die datum moeten werkgevers in à©à©n keer aangifte doen voor
zowel de premies werknemersverzekeringen als voor de loonheffing.
Deze gecombineerde loonaangifte moet de werkgever indienen bij de
Belastingdienst, waarmee de aangifte bij UWV vervalt. Doel is de
loonaangifte elektronisch à¨n eenvoudiger te maken, waardoor op den duur
een administratieve lastenverlichting ontstaat. Werkgevers hebben tot 1
januari 2006 de tijd om hun loonadministratie voor te bereiden op deze
verandering.

De nieuwe loonaangifte vervangt nagenoeg alle huidige aangiftes voor de
loonbelasting en sociale verzekeringen. Daarmee staan werkgevers het
komende jaar voor de keuze om hun loonadministratie per 2006 volledig
uit te besteden of geheel in eigen hand te houden. Ongeveer 89 procent
van de werkgevers heeft op dit moment de salarisadministratie al geheel
uitbesteed en maakt gebruik van een administratiekantoor. Bijna 10
procent maakt gebruik van commerciële software, het restant maakt
gebruik van een eigen systeem. Tot 2006 kunnen werkgevers bepaalde
aangiftes zelf doen en voor andere aangiftes gebruik maken van een
administratiekantoor. De administratie- en accountantskantoren en de
softwareleveranciers zijn al eerder van de veranderingen op de hoogte
gesteld, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op vragen van hun
klanten. Meer informatie over de veranderingen is te vinden op
www.loonaangifte2006.nl.

Bron: Ministerie van Financiën