De Belastingdienst neemt maatregelen om de
dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven te verbeteren. Zo
komen er vooringevulde belastingaangiftes en digitale formulieren
en wordt de Belastingtelefoon beter bereikbaar. Staatssecretaris De
Jager (Financiën) stuurt het plan van aanpak
vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst naar de Tweede Kamer.

Andere maatregelen die de Belastingdienst
op korte termijn neemt zijn:

VAR-verklaringen (verklaring
arbeidsrelatie) eerder afdoen;

het model loonaangifte eerder publiceren,
zodat bedrijven hier alvast op kunnen vooruitlopen;

de huidige drie loonaangiftecontroles
vervangen door een controle.

Nieuw automatiseringssysteem

Verder krijgt de Belastingdienst een nieuw
automatiseringssysteem. Dit systeem sluit beter aan op de
belevingswereld van burgers en bedrijven. Ook wordt het makkelijker
om standaard ICT-oplossingen te gebruiken.

Bron: MinFin