De Belastingdienst beschikt over nieuwe informatie waardoor naar schatting 1,5 miljard euro aan buitenlands vermogen van Nederlanders in beeld is gekomen. Dit komt bovenop de 1,5 miljard euro die al eerder was getraceerd door de fiscus.

De nieuwe gegevens hebben betrekking op duizenden rekeningen in ondermeer Luxemburg, maar ook op interestbetalingen en dividendbetalingen in niet EU-lidstaten zoals de VS, Canada en Australië. De verwachte belastingopbrengst zal enkele honderden miljoenen euro's bedragen. De Belastingdienst verwacht dat door de uitstekende samenwerking met andere landen de uitwisseling van de gegevens nog zal toenemen.

De Belastingdienst doet sinds eind 2001 onderzoek naar buitenlandse rekeningen van Nederlanders. Dat heeft tot nu toe 375 miljoen euro aan naheffingsaanslagen + boetes opgeleverd. De fiscus kijkt daarbij niet alleen naar spaarrekeningen, maar ook naar ander vermogen zoals tweede huizen in het buitenland. Bij dat laatste wordt vooral gekeken naar de financiering van het onroerend goed.

Belastingplichtigen die hun buitenlands vermogen alsnog bekend willen maken bij de Belastingdienst kunnen op de site van de Belastingdienst een formulier downloaden. Door gebruik te maken van de zogenaamde inkeerregeling ontlopen ze de boete die kan oplopen tot 100%.

bron:ministerie Financieen.