De Belastingdienst is onlangs begonnen met
het verzenden van uitnodigingen tot het doen van aangifte
Inkomstenbelasting over het jaar 2006. In totaal worden ruim 9,3
miljoen belastingplichtigen aangeschreven. Geconstateerd is dat er
in een deel van de reeds verzonden uitnodigingen een fout is
gemaakt. In circa 300.000 gevallen is een onjuist
Postbank-rekeningnummer van de geadresseerde vermeld.

De Belastingdienst zorgt ervoor dat deze
fout op korte termijn wordt hersteld; de betrokkenen hoeven zelf
geen actie te ondernemen. Eind deze week zal de Belastingdienst
iedereen die een brief met een onjuist Postbank-rekeningnummer
heeft ontvangen schriftelijk informeren over de gemaakte fout. In
deze brief zal ook het juiste Postbank-rekeningnummer van de
geadresseerde worden vermeld.

Bron: Ministerie van Financiën