Vanaf deze week zal de Belastingdienst 65-plussers berichten over de voorschotten die zij ontvangen over teveel betaalde inkomensafhankelijke zorgpremie in 2006. De voorschotten staan uiterlijk 1 september op de rekening van deze groep 65-plussers. Oorspronkelijk zou het teveel betaalde in 2007 worden uitgekeerd maar in februari kondigde toenmalig staatssecretaris Wijn al aan de uitbetaling te vervroegen naar augustus van dit jaar. De voorschotten zijn gebaseerd op inkomensgegevens uit 2005. In de loop van 2007 vindt een definitieve berekening en terugbetaling plaats.

Wie komt in aanmerking?
Het gaat om mensen met zowel AOW als een of meer aanvullende pensioenen. Over elke afzonderlijke uitkering wordt inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden door de inhoudingspichtige (werkgever of uitkeringsinstantie). Gevolg daarvan kan zijn dat er meer zorgpremie wordt afgedragen dan verplicht is. De inkomensafhankelijke premie wordt namelijk over een inkomen van maximaal 30.015 euro ingehouden.

De Belastingdienst int de bijdrage en zorgt ervoor dat deze bij het College van Zorgverzekeraars terecht komt. Naast de inkomensafhankelijke bijdrage betaalt de verzekerde rechtstreeks aan de zorgverzekeraar de premie voor het basispakket en voor de eventuele aanvullende verzekering.

Bron: Ministerie van Financiën