De Belastingdienst is op zoek naar goede
doelenorganisaties. Vorige week stuurde de Belastingdienst
aanvraagformulieren naar de 18.000 bij de Belastingdienst
geregistreerde goede doelenorganisaties. Met dit formulier kan de
organisatie de aanwijzing als algemeen nut beogende instelling
(ANBI) per 1 januari 2008 aanvragen. Na aanvraag worden
organisaties door de Belastingdienst beoordeeld en zullen zij een
beschikking ontvangen. Met deze beschikking kan een organisatie
gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende
instellingen, zoals de giftenaftrek en de vrijstelling van
successie- en schenkingsrecht.

Er zijn waarschijnlijk nog veel meer
instellingen of goede doelenorganisaties die aan de voorwaarden van
een ANBI voldoen, maar die niet geregistreerd zijn bij de
Belastingdienst. Ook die instellingen moeten vanaf 1 januari 2008
een aanwijzingsbeschikking van de Belastingdienst hebben als zij
gebruik willen maken van de fiscale voordelen. Heeft de instelling
geen beschikking dan kan er geen gebruik gemaakt worden van de
belastingvoordelen. Ook giften aan deze instellingen zijn dan niet
meer aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Instellingen die willen
worden aangewezen als ANBI kunnen een formulier aanvragen bij de
BelastingTelefoon: 0800-0543.

Per 1 januari 2008 moeten organisaties die
ten bate van het algemeen nut werken en gebruik willen maken van de
daarvoor bestemde fiscale voordelen in het bezit zijn van een
beschikking van de Belastingdienst. Over schenkingen en
erfrechtelijke verkrijgingen is de instelling dan geen schenkings-
of successierecht verschuldigd. Ook als de instelling een uitkering
doet in het algemeen belang hoeft daarover geen schenkingsrecht te
worden betaald. Particulieren kunnen vanaf 2008 alleen een
giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting voor giften gedaan
aan een bij beschikking aangemerkte instelling. Dit geldt ook voor
bedrijven in de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst zal de
instellingen die een beschikking hebben ontvangen publ iceren op
www.belastingdienst.nl.

bron:MinFin