In Rotterdam heeft de Belastingdienst beslag gelegd op een woonwagen. De opgelegde aanslagen werden niet betaald, ook niet na diverse aanmaningen en dwangbevelen. De woonwagen is ter plaatse geheel gedemonteerd en afgevoerd naar een plaats waar de openbare verkoop ervan zal plaatsvinden. De Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond zorgde voor ondersteuning.

Deze actie vloeit voort uit het convenant vrijplaatsen dat in oktober 2004 is afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over de aanpak van vrijplaatsen zoals woonwagencentra, belwinkels en prostitutiebedrijven. De Belastingdienst Rijnmond heeft middels dit convenant afgesproken in Rotterdam intensief samen te werken met de Gemeente Rotterdam, de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en het Openbaar Ministerie Rotterdam bij de aanpak van vrijplaatsen. Het convenant biedt ook de mogelijkheid om sneller informatie uit te wisselen tussen de verschillende overheidsdienstendiensten.
bron:MinFin