Sinds half januari 2007 verstuurt de
Belastingdienst voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen over 2007. Er zijn een paar wijzigingen in de
wetgeving die nog niet verwerkt konden worden bij het vaststellen
van uw voorlopige aanslag. Vraag daarom om aanpassing van uw
voorlopige aanslag, als u te maken heeft met een van de
onderstaande wijzigingen.

Vrijstelling midden- en kleinbedrijf

Bent u een ondernemer in het midden- en
kleinbedrijf? U heeft dan met ingang van 2007 recht op de
MKB-winstvrijstelling als u aan het urencriterium voldoet. De
vrijstelling bedraagt 10% van de winst, nadat de winst is
verminderd met de ondernemersaftrek.

U kunt de voorlopige aanslag laten
aanpassen door het insturen van het schattingsformulier 2006-2007.
Dit is echter pas in juni beschikbaar.

Let op!

U kunt ook nu al bezwaar maken tegen de
voorlopige aanslag, u moet dan toch nog het schattingsformulier
invullen en opsturen.

Verlaging dividendbelasting

Het tarief van de dividendbelasting is met
ingang van 2007 verlaagd van 25% naar 15%.

Verlaging tarief aanmerkelijk belang

Voor 2007 is de belasting op inkomsten uit
aanmerkelijk belang verlaagd van 25% naar 22% voor de eerste €
250.000. Voor het bedrag daarboven, geldt het gewone tarief van
25%. De verlaging van het tarief is tijdelijk; voor 2008 geldt weer
uitsluitend het tarief van 25%.

Als uw situatie verandert

Het kan ook zijn dat er iets in uw eigen
situatie verandert in 2007. Controleer ook dan of u uw voorlopige
aanslag moet laten aanpassen.

Aanpassen voorlopige aanslag

U kunt de Belastingdienst vragen uw
voorlopige aanslag aan te passen met het formulier 'Bezwaarschrift
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voorlopige aanslag
2007', dat is meegezonden bij uw voorlopige aanslag.

Wilt u de voorlopige aanslag laten
aanpassen aan het verlaagde tarief voor aanmerkelijk belang? En
doet u op tijd aangifte over 2006? Dan hoeft u geen formulier in te
sturen. De Belastingdienst past dan uw voorlopige aanslag na 1 juli
2007 automatisch aan. Heeft u uitstel voor het indienen van uw
aangifte 2006? Dan kunt u uw voorlopige aanslag vanaf 1 juli 2007
laten aanpassen met het formulier.

bron:MinFin