Vanaf 22 februari 2007 verstuurt de
Belastingdienst de opgaaf wereldinkomen 2006. Dit is een nieuw
formulier voor buitenlandse belastingplichtigen. Zij geven hiermee
hun wereldinkomen op aan de Belastingdienst.

De opgaaf wereldinkomen is verstuurd naar
buitenlandse belastingplichtigen en eventueel hun partners die in
2006 een toeslag ontvingen van Belastingdienst/Toeslagen of een
premievervangende bijdrage betaalden aan het College voor
zorgverzekeringen (CVZ).

Buitenlandse belastingplichtigen zijn
personen die niet in Nederland wonen, maar wel inkomen uit
Nederland hebben of bezittingen in Nederland hebben.

Wereldinkomen

Het wereldinkomen is het totaal van het
inkomen uit Nederland en daarbuiten. De Belastingdienst geeft het
wereldinkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen en het CVZ. Zij
bepalen hiermee de definitieve hoogte van de toeslag en de
premievervangende bijdrage.

bron:Belastingdienst