Vanaf 1 januari 2007 is het alleen mogelijk aangifte inkomstenbelasting via internet te doen met de DigiD-inlogcode. Ondertekening met een elektronische handtekening (pincode) van de Belastingdienst is vanaf die datum niet meer mogelijk. Uitzondering wordt dit jaar gemaakt voor degenen die gebruik maken van de service hulp bij aangifte (HUBA), diskettegebruikers, de gebruikers van commerciële software en de fiscale intermediairs.

DigiD is een inlogcode waarmee belastingplichtigen snel en eenvoudig informatie kunnen uitwisselen met de overheid. Met DigiD kunnen zij niet alleen bij de Belastingdienst terecht, maar ook bij andere overheidsinstellingen, zoals het Kadaster, veel gemeenten en bij uitkeringsinstanties, zoals UWV.

Dit jaar was het voor het eerst mogelijk belastingaangifte met DigiD te doen. Er is in totaal door ruim 530.000 belastingplichtigen gebruik van gemaakt. Belangrijk is dat partners die samen aangifte doen allebei een DigiD-inlogcode moeten aanvragen en gebruiken. De DigiD-inlogcode kan worden aangevraagd op de website van DigiD.

bron:MinFin