Per 1 januari is de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke
instanties in werking getreden. Deze wet voorziet in de invoering van
beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij het gerechtshof in
belastingzaken. Beroep in cassatie is daarna nog mogelijk bij de Hoge
Raad. De herziening moet het systeem in overeenstemming brengen met de
algemeen geldende rechtspraktijk, die voorziet in behandeling in twee
feitelijke instanties.

Taakverdeling
Alle negentien rechtbanken worden bevoegd de belastingzaken van
decentrale overheden (waterschappen, provincies en gemeenten) te
behandelen, terwijl zaken betreffende de belastingen van de
rijksoverheid door een beperkt aantal rechtbanken (Leeuwarden, Arnhem,
Breda, Haarlem en Den Haag) zullen worden behandeld. Voor douanezaken
is alleen de rechtbank Haarlem bevoegd. De belastingkamers van de
gerechtshoven in Leeuwarden, Arnhem, Den Bosch, Amsterdam en Den Haag
worden belast met het hoger beroep in belastingzaken. Douanezaken in
hoger beroep worden alleen door het hof Amsterdam behandeld.

Bron: Gerechtelijke organisatie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular