Staatssecretaris Heemskerk van Economische
Zaken en Mohammed Kalfan Kharbash, minister van staat en
Financiën van Abu Dhabi hebben op 8 mei 2007 in Abu Dhabi een
belasting verdrag getekend tussen Nederland en de Verenigde
Arabische Emiraten (VAE).

Het Verdrag ter Vermijding van Dubbele
Belastingen zorgt voor duidelijke afspraken aan welk land belasting
moet worden afgedragen om te voorkomen dat in beide landen dezelfde
belasting wordt geïnd.Een belasting verdrag met de VAE heeft
een aantal voordelen.

Het geeft de Nederlandse bedrijven meer
zekerheid in hun positie ten opzichte van de gevestigde
autoriteiten.

De concurrentiepositie van Nederlandse
bedrijven wordt gelijk getrokken met andere OESO landen die al een
belasting verdrag hebben met de VAE (Duitsland, Frankrijk,
België, Italië, oostenrijk, Canada en Nieuw Zeeland).Het
Nederlands investeringsklimaat wordt aantrekkelijker voor
investeringen uit de VAE. Ook zal het verdragen netwerk van
Nederland completer worden hetgeen het Nederlandse vestigingklimaat
ook ten goede zal komen.

Het verdrag bevat een bepaling over
uitwisseling van inlichtingen. Deze bepaling geeft Nederland de
mogelijkheid om te achterhalen of Nederlandse bedrijven beschikken
over bankrekeningen in de VAE en / of wat de omvang van
activiteiten is in de VAE is. De bepaling maakt het voor Nederland
ook mogelijk om bij de autoriteiten in de VAE informatie op te
vragen over banksaldi en/of bijvoorbeeld een tweede huis in Dubai
van Nederlandse particulieren.

bron:EZ