De Nederlandse Staat gaat opnieuw uitgeven in de ultralange looptijd en
zal een nieuwe 30-jarige benchmark lanceren in de eerstvolgende Dutch
Direct Auction (DDA). De nieuwe Nederlandse 30 jarige kan rekenen op
een warm onthaal van beleggers. De looptijd van de nieuwe lening zal
net iets boven de 30 jaar liggen.

 
 
Uit een peiling onder 150 beleggers in heel Europa is gebleken dat er
een sterke voorkeur bestaat voor een nieuwe 30-jarige lening boven een
10-jarige lening. Sterke vraag wordt dan ook verwacht van alle
categorieën van beleggers. De peiling, uitgevoerd door de banken die
het Agentschap van Financiën adviseren over de DDA, toonde dat
beleggers interesse blijven houden in lange looptijden en dat velen
verwachten dat de curve verder zal afvlakken in 2005. Beleggers maakten
ook kenbaar uit te kijken naar de mogelijkheid hun beleggingen in
langlopende staatsschuld verder te diversificeren. Ze verwelkomen
daarom de komst van een nieuwe Europese uitgifte met een looptijd van
30 jaar en triple A-status.  
 
De nieuwe 30-jarige lening zal worden uitgegeven in de volgende DDA.
Dit betekent dat uitgifte van de 10-jarige lening met enkele maanden
wordt uitgesteld. Het tijdsinterval waarin de DDA kan plaatsvinden is
inmiddels beperkt tot de maand april. Het exacte moment van uitgifte
hangt af van de marktomstandigheden en zal via de gebruikelijke kanalen
naar de markt worden gecommuniceerd.  
 
Strategie voor het ultralange segment  
Met hernieuwde aanwezigheid in het 30-jarige segment stelt het
Agentschap zich tot doel grotere liquiditeit in het lange einde van de
curve te realiseren. De Nederlandse Staat is van mening dat het bieden
van een grotere liquiditeit in de ultralange looptijd de vraag naar
alle Nederlandse leningen ten goede zal komen. Zodoende wordt de
liquiditeit over de hele Nederlandse curve gestimuleerd.   
 
Om liquiditeit te garanderen is de Nederlandse Staat van plan de
komende jaren regelmatig actief te zijn in het 30-jarige segment: 
 
-       Het uitdrukkelijke doel is een
liquide curve te creëren op bestaande en nieuwe benchmark punten. Naast
de uitgifte van een nieuwe 30-jarige benchmark, zullen ook de leningen
die aflopen in 2023 en 2028 onderdeel uitmaken van de strategie. In
deze strategie zullen in ieder geval zowel uitgifte als terugkoop
worden overwogen.   
-       In de komende jaren zal de nieuwe
30-jarige lening enkele malen worden heropend totdat een volume van
tenminste 10 miljard euro is bereikt. Een volume van 10 miljard euro
wordt gezien als noodzakelijk om liquiditeit te waarborgen. Totdat dit
volume is gehaald, staat een repo-faciliteit ter beschikking aan de
Primary Dealers.  

Bron: Ministerie van Financien