Ouders moeten meer aandacht besteden aan de opvoeding en vorming van hun kinderen. De bevolking is relatief tevreden over de inspanningen van scholen om leerlingen normen en waarden bij te brengen. De ouders doen het echter minder goed, terwijl zij juist hoofdverantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Een betere opvoeding helpt in de strijd tegen criminaliteit en versterkt ieders verantwoordelijkheidsgevoel. Dit blijkt uit de meting van de Belevingsmonitor die is gehouden in het voorjaar van dit jaar.

Elk kwartaal wordt onderzocht hoe inwoners van Nederland een aantal maatschappelijke onderwerpen beleven. In het voorjaar van 2005 werd de Belevingsmonitor in zijn huidige opzet voor de vijfde keer uitgevoerd. Dat kwartaal gingen de vragen over zeven beleidsterreinen: criminaliteit, integratie en immigratie, onderwijs en kennis, relatie burger-overheid, verkeer en vervoer, openbare veiligheid, normen en waarden.

Criminaliteitsbestrijding en onderwijs staan consequent aan de top van onderwerpen waaraan de regering volgens de bevolking meer aandacht moet besteden. De bevolking uit meer kritiek op het criminaliteitsbeleid van de regering dan in de herfst van 2004. 60% oordeelt daarover negatief terwijl dat toen 56% was. In de strijd tegen de criminaliteit dragen mensen spontaan de opvoeding van kinderen als verbeterpunt aan. Ze vinden dat veel ouders falen in hun rol als opvoeder en daardoor een groot
aandeel hebben in het criminele gedrag van kinderen.

Op het gebied van onderwijs kwam een vergelijkbaar resultaat uit het onderzoek. Een grote meerderheid (92%) stelt ouders in eerste instantie verantwoordelijk voor de vorming van hun kinderen. Ruim de helft is ontevreden over die inzet. Daarmee komen de ouders er aanmerkelijk slechter af dan de scholen.

Van deze zeven onderzochte beleidsterreinen zetten mensen veiligheid bovenaan de persoonlijke agenda. Hoewel ze dat voor zichzelf zeer relevant vinden, hoeft de regering er volgens hen niet meer aandacht aan te besteden. Het beleid ten aanzien van veiligheidsvoorzieningen in openbare gelegenheden krijgt meer bijval dan een half jaar eerder.

Nederlanders hebben in vergelijking met najaar 2004 minder kritiek op het beleid dat de relatie tussen burger en overheid moet verbeteren. De regering wordt weliswaar wat slagvaardiger en effectiever gevonden, maar het merendeel blijft ontevreden. Ook het vertrouwen in de regering blijft laag, maar is wel iets toegenomen in vergelijking met de vorige meting. Ruim een derde van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in de regering terwijl dat voorheen krap een derde was.

bron:RVD