België wordt zo goed als zeker na Spanje het tweede land waar homoparen volledig adoptierecht krijgen. Nu de Franstalige liberale partij MR eergisteren in de justitiecommissie van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers haar verzet tegen een regeling heeft opgegeven, tekent zich in België een paars-groene meerderheid af voor het homo-adoptierecht. Na een debat hierover in het parlement zou een wet nog voor de zomervakantie officieel van kracht kunnen worden.

Geen twijfel aan oprechtheid
In een ijlings uitgegeven verklaring zeggen de Belgische bisschoppen het volgende over de kwestie: "Eerstdaags wordt het parlementaire debat over de vraag van homoseksuele koppels om kinderen te mogen adopteren geopend. Dit vooruitzicht baart ons, bisschoppen van België, grote zorgen. Wij twijfelen niet aan de oprechtheid van het verlangen van homoseksuele koppels naar adoptie."

Psychologische ontwikkeling kind
Het Belgisch episcopaat zegt verder psychologische discussies over het onderwerp te uit de weg te gaan. "Wij willen ons ook niet mengen in het debat over de eventuele consequenties die een dergelijke adoptie op de psychologische ontwikkeling van de daarbij betrokken kinderen zou kunnen hebben. Die kwestie, hoe belangrijk ze ook is, is immers nog lang niet uitgeklaard."

Verwarring over begrip ´huwelijk'
In het vervolg van de verklaring komen de bisschoppen tot de kern van hun betoog: "Ons standpunt wordt voor alles ingegeven door volgende bezorgdheid: in de huidige context maakt een dergelijke maatregel de idee nog geloofwaardiger dat homoseksuele koppels een simpele variant zijn van het koppel dat uit man en vrouw bestaat. Toestaan dat een verbintenis tussen twee mannen of twee vrouwen een ´huwelijk' wordt genoemd, doet op zich al afbreuk aan de oorspronkelijke betekenis van het woord huwelijk en vooral aan de diepere werkelijkheid die eraan beantwoordt. Nu ook nog eens adoptie bij wet mogelijk maken, zou de verwarring rond de seksuele verscheidenheid als wezenlijk kenmerk en grondslag van het gezin alleen maar groter maken."

Nederland
Na Spanje - waar homohuwelijk en adoptie door homoparen met ingang van juli bij wet is toegestaan - is België straks het tweede land in Europa waar homohuwelijk à©n adoptierecht voor homoparen wettelijk zijn geregeld. Nederland, het derde land waar het homohuwelijk is toegestaan, werkt nog aan een adoptieregeling. Alleen zogeheten à©à©n-ouderadoptie is in Nederland al wel toegestaan.

CDA
Het homohuwelijk werd twee jaar geleden ingevoerd in België. In tegenstelling tot het CDA stemden de Vlaamse christen-democraten ook voor het homohuwelijk. Het is nog niet bekend hoe de partij zal stemmen over homo-adoptie. De christen-democraten willen liever een groot debat over een regeling voor zorgouderschap.

bron:RKK