GroenLinks vindt al langer dat er te vaak politieke commissies worden ingesteld. Vandaag bleek uit berichtgeving dat de rijchtlijnen, die de vergoeding regelen voor leden van die commissies, uitgaan van een te vorstelijke beloning. GroenLinks dringt er in kamervragen op aan dat de vergoedingen verlaagd à©n openbaar gemaakt worden.

Samen met haar fractiegenoot Wijnand Duyvendak heeft Groenlinks Fractievoorzitter Femke Halsema aan de minister van binnenlandse zaken gevraagd op  het juist is dat de Voorzitter van de Commissie PaVEM, oud GroenLinks fractievoorzitter Paul Rosenmuller, een vaste vergoeding van 1360 euro exclusief BTW per dag krijgt, met een maximum van 70.720 euro per jaar, conform de richtlijn van het Ministerie van Sociale Zaken voor de honorering van rijkscommissies? Ook willen ze weten of deze richtlijn alleen voor commissies die onder verantwoordelijkheid van de minister van SZW werken geldt of dat  er sprake is van een rijksbrede richtlijn, die onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK is opgesteld?

bron:Groenlinks