Belspellen op commerciële
televisiezenders in Nederland hebben geen duidelijk promotioneel
karakter en zijn daarmee in strijd met de wet. In de gedragscode
Promotionele Kansspelen is vastgelegd dat belspellen alleen zijn
toegestaan ter promotie van een product of organisatie. Uit
onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de meeste
bel&win-spellen worden uitgezonden zonder een duidelijk
promotioneel karakter. Wordt er wel een boek of dvd getoond, dan
vervult dit product geen enkele rol en staat de uitzending
geenszins in het teken van promotie van dit artikel.

Belspellen op televisie worden op dit
moment gedoogd. Voorwaarde daarbij is dat aanbieders van
bel&winspellen de Gedragscode Promotionele Kansspelen naleven.
De Consumentenbond heeft twee dagen lang bij vijf commerciële
televisiezenders (RTL 4, RTL 5, SBS6, NET5, Talpa/Tien) alle
uitgezonden belspellen (30 programma's) bekeken en gebeld om te
controleren of zij zich houden aan de Gedragscode Promotionele
Kansspelen. Het onderzoek toont aan dat consumenten onvoldoende
worden voorgelicht over de spelregels van het betreffende belspel:
hoe wordt de winnaar aangewezen, is de te winnen prijs gegarandeerd
of moet je nog een aanvullende vraag beantwoorden? Soms is het voor
consumenten ook onduidelijk wat de te winnen prijs inhoudt. Hoeveel
geld bevat die geldkoffer?

Ook mogen presentatoren van belspellen
volgens de gedragscode kijkers niet aansporen tot buitensporige
deelname. Uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk sprake is
van gedrag dat aanzet tot deelname. Er worden teksten gebruikt als
"Als je nog nooit gebeld hebt, bel dan nu. (...) Als je
één keer belt, ben je een held. Als je twee keer
belt, ben je helemaal geweldig. (...) Wat verdien je per maand? Het
zijn echt maandbedragen. (...)Denk aan je kinderen, denk aan
jezelf". Wel laten alle belspellen duidelijk zien wat de kosten
zijn voor deelname, deze mogen alleen bestaan uit telefoonkosten
met een maximum van EUR0,60 per gesprek.

De Consumentenbond pleit ervoor de
Gedragscode Promotionele Kansspelen te verankeren in wettelijke
regels. Er moet een toezichthouder worden aangewezen die deze
regels effectief kan gaan handhaven. Ook moet bij de herziening van
de Wet op de Kansspelen het begrip promotioneel kansspel
verduidelijkt worden. Zo kan de huidige praktijk worden aangepakt
van belspellen waarin wel een artikel getoond wordt zonder dat er
sprake is van enige vorm van promotie. Daarnaast moet de
voorlichting over de speluitleg en informatie over de winkansen van
consumenten veel beter.

bron:Consumentenbond