(Persbericht) IT dienstverlener PEAK-IT (www.peak-it.nl) constateert dat IT-managers vaak geen goed beeld hebben van de performance van de IT helpdesk. Met de introductie van de IT Helpdesk benchmark - speciaal gericht op de Nederlandse markt - geeft PEAK-IT bedrijven de mogelijkheid de prestaties van hun IT helpdesk te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde branche. IT managers krijgen met de benchmark inzicht in het functioneren van hun IT helpdesk en kunnen op basis van gerichte KPI‘˜s de juiste strategische keuzes maken. De informatie binnen de benchmark wordt periodiek verzameld middels bedrijfsbezoeken of een online survey. De IT helpdesk benchmark van PEAK-IT is uniek in Nederland en online beschikbaar op http://www.peak-it.nl/benchmark-ict-helpdesk.htm. Alle deelnemende bedrijven krijgen de eindresultaten in een duidelijke rapportage gepresenteerd.

Prestaties IT helpdesk vergelijken met andere bedrijven

à¢â‚¬Å“Inmiddels hebben wij binnen de benchmark gegevens van zo‘˜n 100 bedrijven verwerktà¢â‚¬, vertelt Ron Bodt, consultant binnen PEAK-IT. à¢â‚¬Å“Met onze diepgaande kennis en praktijkervaring op het gebied van servicedesk management vertalen wij deze informatie naar relevante managementrapportages. Op basis van feiten en trends binnen hun branche kunnen IT managers gerichte keuzes maken. Wij merken dat zij deze specifieke informatie zeer waarderen.à¢â‚¬ Binnen de IT branche zijn tools beschikbaar om een IT helpdesk te beoordelen. PEAK-IT maakt het met de IT helpdesk benchmark nu mogelijk om de prestaties van de helpdesk te vergelijken met die van andere bedrijven in de Nederlandse markt. Met de benchmark worden de KPI's en de kosten van een IT helpdesk gedetailleerd in kaart gebracht. Deze informatie kan ook een belangrijke rol spelen in de afweging om supportactiviteiten uit te besteden of bij de keuze van een outsourcingspartner.

Nieuwe inzichten vertalen naar oplossingen

à¢â‚¬Å“Uitkomsten binnen de benchmark geven ons ook nieuwe inzichten die wij vertalen naar oplossingen voor onze opdrachtgeversà¢â‚¬, vervolgt Bodt. à¢â‚¬Å“Zo blijkt dat veel IT helpdesks nog niet consistent rapporteren over de oplostijden voor hun incidenten waardoor de performance en de bezetting vaak niet in lijn is met de werkelijkheid. Ook constateren wij dat het gebruik van een Service Level Agreement (SLA) voor de ICT omgeving vaak niet bekend is bij de eindgebruikers. Hierdoor kan een klantrelatie onder druk komen te staan, immers een SLA staat borg voor de levering van een hoogwaardige dienstverlening conform de eisen van de klant en speelt een belangrijke rol binnen ITIL. ITIL is een consistente werkwijze binnen IT dat een krachtig referentiekader biedt voor het inrichten en verbeteren van IT-processen binnen een organisatie. Opvallend is dan ook dat bijna 35% van de Nederlandse bedrijven haar IT processen niet heeft ingericht op basis van ITIL. Voor de experts van PEAK-IT ligt hier een mooie uidaging!à¢â‚¬

PEAK-IT - Experts binnen servicedesk management

PEAK-IT helpt organisaties bij het begrijpen en verbeteren van de prestaties van de IT helpdesk. PEAK-IT richt zich daarbij volledig op het ondersteunen en beheren van ICT. Tijdelijke inzet op basis van detachering voor support en beheer, complete uitbesteding van uw IT Helpdesk en uitvoeren van Managed Services voor infrastructuur projecten. Bij PEAK-IT werken ruim 400 gedreven IT-specialisten. Vanuit Naarden, Den Haag en Den Bosch werkt PEAK-IT voor een groot aantal aansprekende opdrachtgevers. PEAK-IT is Microsoft Gold Partner en onlangs - voor de derde keer op rij - door Deloitte uitgeroepen tot ´Netherlands 50 Best Managed Companies‘˜.

Mediacontact:

Maarten Cobelens
Directeur PEAK-IT
Telefoon 06 -26104002
E-mail [email protected]

Website IT helpdesks benchmark:
http://www.peak-it.nl/benchmark-ict-helpdesk.htm