De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer C.G.A. Cornielje voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland. De benoeming gaat in op 31 augustus 2005. 
 

De heer Cornielje (46 jaar) is lid van de VVD. Sinds 1994 is hij lid van de Tweede Kamer waar hij de functie van woordvoerder politie, openbare orde en veiligheid vervult. Tevens is hij voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
De heer Cornielje volgt de heer mr. J. Kamminga op die per 1 januari 2005 voorzitter/algemeen directeur van de werkgeversorganisatie FME/CWM is geworden.  

bron:RVD