De ministerraad heeft er op voorstel van
minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd
om prof. dr. ir. L.O. (Louise) Fresco voor te dragen voor benoeming
tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De benoeming
geldt voor de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 maart 2008.
Mevrouw Fresco zal in de SER de plaats innemen van prof. dr. J.M.
(Jacqueline) Cramer, die eerder dit jaar minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werd in het
kabinet-Balkenende IV.

Fresco is sinds 1 juni 2006
universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal
perspectief aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze lid
van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Nederland. Eerder
werkte Fresco onder meer als assistant director-general voor de FAO
(de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in
Rome) en de Wageningen Universiteit. Aan die universiteit
promoveerde ze in 1986 cum laude op onderzoek naar cassaveproductie
in Afrika. Verder schreef ze columns, essays, literaire kritieken
en drie romans.

bron:SZW