Hillegom, 26 maart 2009
Met vlag en wimpel geslaagd!

BenT Coaching met vestigingen in Hillegom, Bemmel en Roermond wordt bij de Raad van Accreditatie voorgedragen voor het HKZ-certificaat, een soort keurmerk voor de zorg. Op 26 maart jl. heeft de HKZ-auditor dat meegedeeld aan directie en personeel, in bijzijn van het merendeel van alle medewerkers die de twee dagen daaraan voorafgaand bij de audits betrokken waren. BenT Coaching verwacht eind april het officiële certificaat te ontvangen.

De gastvrijheid van alle medewerkers en de openheid waarmee ieder in zijn of haar keuken liet kijken werd als hartverwarmend ervaren door auditor KEMA. Zij bestempelde BenT Coaching als ´zeer prettige organisatie waar mensen trots zijn op hun werk en betrokken zijn bij de zorgvragers´. Ook de innovatieve geest die de organisatie ademt, bleef niet onvermeld.
In het eindrapport nemen de auditoren nog een paar verbeterpunten op. Zij noemen het liever aandachtspunten, want ze zijn van mening dat BenT Coaching met vlag en wimpel is geslaagd!

voortdurende verbetering
Directie en medewerkers namen de complimenten van de auditor trots in ontvangst en zeiden blij te zijn met de verbeterpunten. Zij voelen zich uitgedaagd om doorlopend te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun zorg en dienstverlening, waarvan de zorgvragers en zijzelf kunnen profiteren. Uiteraard is dit nodig voor het behouden van het HKZ-certificaat, maar ook hebben zij het kwaliteitstraject ingezet om een cultuurverandering tot stand te brengen, waarbij verbeteringen voortdurend worden opgezocht. Zij gaan het komend jaar de puntjes op de i zetten en zij nodigen KEMA bij deze uit om volgend jaar terug te komen voor een check. Want natuurlijk hebben zij dan de zaken nog steeds en beter op orde.

het ´uur-U´
BenT-Coaching is in het voorjaar van 2008 gestart met het certificeringtraject. Bestaande procedures zijn getoetst aan de HKZ-normen en nieuwe procedures zijn toegevoegd. Op de drie locaties van BenT Coaching werden de procedures besproken en zo nodig werd de werkwijze aangepast. Dit gebeurde met behulp van interne audits, een soort onderzoeken van de werkpraktijk. BenT Coaching breed werden verbeteringen doorgevoerd en op deze manier bereidde de organisatie zich voor op het ´uur U´: de externe audit door certificeringbureau KEMA.

een stukje van iedere medewerker
Het HKZ-systeem dat alle medewerkers de afgelopen jaar met elkaar hebben opgebouwd, is zichtbaar een stukje van iedere medewerker geworden, zo concludeerden de auditoren. En dat is een voorwaarde voor het succesvol werken met een kwaliteitssysteem.

de missie van BenT
Volgens de filosofie van BenT kun je geen leven bouwen zonder een degelijk fundament te storten. BenT gelooft in bouwen vanaf de basis, waarbij de basis het dagelijks leven is.
Wij geloven dat professionaliteit en betrokkenheid heel goed samengaan. Betrokkenheid gaat voorbij vijf uur 's middags.
Wij willen werken aan een leven dat volgens het oordeel van de klant zelf bevredigend is. Aan het einde van het traject is de klant weer de baas over zijn eigen leven en is de 'ziekte' dat niet meer.
BenT is wars van keurslijven en bureaucratie. Deze zorgen nemen we daarom zoveel mogelijk uit handen van de klant. Door ons multidisciplinaire team en vele samenwerkingsverbanden, zijn wij in staat een totaalconcept aan begeleiding te bieden.
BenT is er trots op dat klanten ons midden in de nacht durven opbellen omdat ze zich slecht voelen, niet verder kunnen of anderszins in de problemen zijn geraakt. Een klant zal nooit het gevoel krijgen lastig te zijn of te veel. BenT staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor haar klanten klaar.

========================================================================

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Perswoordvoerder:

Jan Kiewiet, operationeel directeur.
Tel. tijdens kantooruren: 0252 53 24 28.
Tel. buiten kantooruren: 06 109 58 233.
E-mail: [email protected]

BenT B.V.
BenT Randstad

Haarlemmerstraat 5
2182 HA Hillegom
Postbus 229
2180 AE Hillegom
www.bent-coaching.com

BenT Limburg:
Willem II Singel 20a
6041 HS Roermond

BenT Gelderland:
De Houtakker 51
6681 CW Bemmel