PERSBERICHT
Hillegom, 9 februari 2009

BENT COACHING VORMT PLATFORM TER VERBETERING VAN DE GGZ
Klantgerichte zorg heeft de hoogste prioriteit

BenT Coaching richt een platform op voor zorgvragers en zorgverleners. Met dit platform wil zij de aandacht weer richten op de klantgerichte zorg, in plaats van op de negatieve beeldvorming rond het persoonsgebonden budget (PGB). BenT Coaching neemt hierin het voortouw door haar intakes voortaan gratis te laten zijn. In de uitzending van het televisieprogramma Radar van 9 februari heeft drs. Anneke van Teijlingen, directeur en mede-oprichter, dit nader toegelicht.

Goede, klantgerichte zorg die mensen helpt hun leven naar een gelukkiger niveau te brengen, zou de hoogste prioriteit moeten hebben in de gezondheidszorg in Nederland.
Dat dit zorgverleners niet makkelijk wordt gemaakt, hiervan kan de particuliere zorgverlener BenT Coaching getuigen.

kernwaarden versus beeldvorming
BenT Coaching werkt op grond van de vijf kernwaarden: zelfbeschikkingsrecht, integriteit, creativiteit, autonomie en respect. Zij ondervindt diverse administratieve struikelblokken om haar missie uit te dragen, aangezien zij als commerciële hulpverlener veel last heeft van de negatieve beeldvorming rondom het persoonsgebonden budget. Door deze beeldvorming gaat de focus af van waar het eigenlijk om hoort te gaan binnen de zorgverlening: goede, klantgerichte zorg, waarmee de klant leert een volwaardiger en gelukkiger leven te leiden.

zorgvragers en zorgverleners een stem en een spiegel
Bent Coaching heeft de visie dat goede, klantgerichte zorg te verwezenlijken is in zorgland, als er een gelijkwaardige en open communicatie ontstaat tussen alle partijen.
Zij roept daarom zorgvragers en zorgverleners op om samen een platform te vormen om antwoorden te vinden op de vraag HOE DAN WEL? en op vragen die betrekking hebben op de complexiteit van zorg en de financiering die hiermee samenhangt.
´Met dit platform geven we zorgvragers en zorgverleners een stem en een spiegel. Gezamenlijk kan er dan à©à©n stem worden gevormd naar de overheid.´ Aldus drs. Frans Balendong, een van de twee oprichters van BenT.

de zoektocht als leerproces
BenT Coaching ligt door haar gedeeltelijke financiering van PGB-zorg en haar zoektocht naar de juiste methode om hiermee om te gaan, onder vuur. Deze ervaring wil zij gebruiken om van te leren. Vooral zorgvragers moeten van deze zoektocht profiteren. Door kennisoverdracht kunnen andere zorgverleners hier ook hun voordeel mee doen.
Als voorbeeld van een uitdaging waarmee BenT te maken heeft, kan de huidige beeldvorming rondom ´PGB-makelaars´ worden genoemd. Hiermee worden commerciële bedrijven die vraag en aanbod tegen een hoge prijs aan elkaar koppelen, op à©à©n hoop gegooid met degelijke zorgverleners die het PGB gebruiken als financiering van hun zorg. BenT Coaching heeft als reactie hierop besloten haar intakes voortaan kosteloos te laten zijn. Is dit echter het antwoord? Of moet er op een andere manier met deze kwestie worden omgegaan?

de zorgvrager als klant
Marktwerking in de zorg in zijn algemeenheid en die van de GGZ in het bijzonder kan heel goed werken, maar de gezondheidszorg moet nog leren om te gaan met de zorgvrager als klant. De overheid zoekt naar evenwicht tussen controle en vrijheid. Met direct betrokkenen zal in dit gloednieuwe platform gezocht worden naar antwoorden en mogelijkheden, in alle vrijheid.
Deelname aan dit platform is kosteloos, zowel voor zorgvragers als voor zorgverleners.
Voor informatie: www.bent.eu.

de missie van BenT
Volgens de filosofie van BenT kun je geen leven bouwen zonder een degelijk fundament te storten. BenT gelooft in bouwen vanaf de basis, waarbij de basis het dagelijks leven is.
Wij geloven dat professionaliteit en betrokkenheid heel goed samengaan. Betrokkenheid gaat voorbij vijf uur 's middags.
Wij willen werken aan een leven dat volgens het oordeel van de klant zelf bevredigend is. Aan het einde van het traject is de klant weer de baas over zijn eigen leven en is de 'ziekte' dat niet meer.
BenT is wars van keurslijven en bureaucratie. Deze zorgen nemen we daarom zoveel mogelijk uit handen van de klant. Door ons multidisciplinaire team en vele samenwerkingsverbanden, zijn wij in staat een totaalconcept aan begeleiding te bieden.
BenT is er trots op dat klanten ons midden in de nacht durven opbellen omdat ze zich slecht voelen, niet verder kunnen of anderszins in de problemen zijn geraakt. Een klant zal nooit het gevoel krijgen lastig te zijn of te veel. BenT staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor haar klanten klaar.

========================================================================

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Perswoordvoerder:

Drs. Frans Balendong, directeur Zorg.
Tel. tijdens kantooruren: 0252 53 24 28.
Tel. buiten kantooruren: 06 109 58 210.
E-mail: [email protected].

BenT B.V.
BenT Randstad
Haarlemmerstraat 5
2182 HA Hillegom
Postbus 229
2180 AE Hillegom
www.bent-coaching.com

BenT Limburg:
Willem II Singel 20a
6041 HS Roermond

BenT Gelderland:
De Houtakker 51
6681 CW Bemmel

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular