Bij een intern onderzoek naar
luchtkwaliteit op de mijnenjager Hr.Ms. Urk is de aanwezigheid van
benzeen gebleken. Het onderzoek is gestart na klachten over de
luchtkwaliteit aan boord.

Hoewel de benzeenconcentraties beneden de
wettelijke grenswaarden blijven, worden maatregelen genomen om de
bronnen van de gevonden benzeensporen op de Urk te lokaliseren en
weg te nemen. Verder worden op andere mijnenjagers metingen
uitgevoerd, binnen de kaders van een breder onderzoek naar de
luchtkwaliteit aan boord van deze eenheden.

bron:MinDef