Het nieuwe regeerakkoord laat te weinig
ambitie zien om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren. Wegen
lopen vol en de economische schade als gevolg van filevorming neemt
toe. Het nieuwe kabinet laat de kans liggen om stevig in te zetten
op verbetering van de doorstroming. Dit stelt de voorzitter van
Koninklijk Nederlands Vervoer(KNV), Ir. W.N.C. Heeren in zijn
reactie op de kabinetsplannen.

Transport is een belangrijke economische
aanjager,.aldus de KNV voorman. .Wie niet investeert in een goede
bereikbaarheid van belangrijke economische centra, mag niet hopen
op structurele economische groei..

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
vestigt haar hoop op een krachtige minister van Verkeer en
Waterstaat die voor een integrale aanpak voor verbetering van de
bereikbaarheid kiest. Dat betekent naast meer weg- en
railinfrastructuur, ook concrete plannen om de capaciteit van de
bestaande infrastructuur te verhogen. Noodzakelijke maatregelen
zijn extra busbanen, meer railinfrastructuur, dynamische
doelgroepstroken en het zo snel mogelijk invoeren van betalen voor
het gebruik van de weg. De nieuwe minister van Verkeer en
Waterstaat wordt wat KNV betreft de coördinerend minister voor
het .Randstadoffensief. dat onder andere tot doel heeft om de
bereikbaarheid in de Randstad te verbeteren.

Koninklijk Nederlands Vervoer deelt de
aandacht die aan de verbetering van het milieu wordt geschonken.
Verbeterde bereikbaarheid, economische groei en een schonere lucht
zijn te realiseren als er wordt geïnvesteerd in technische
innovatie die schadelijke uitstoot kan verminderen. Een schoner
wagenpark kan versneld worden ingevoerd door de subsidie op schone
motoren en roetfilters flink te verhogen.

De kabinetsplannen laten een wijziging
zien ten opzichte van de vorige kabinetten op het gebied van
openbaar vervoer. Na jarenlange bezuinigingen durft het kabinet
weer voorzichtig wat meer geld te reserveren voor het openbaar
vervoer. De reiziger is gebaat bij frequente en snelle
verbindingen, betrouwbare reistijden en goede aansluitingen die hem
van deur tot deur brengen. Schoon, heel en (sociaal) veilig vervoer
is hierbij noodzaak. Hiervoor zijn nog forsere investeringen
nodig.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de
werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg
en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en
touringcarvervoer.

bron:KNV