Met de online salarischeck van Randstad HR Solutions kan iedere werknemer snel en gemakkelijk zien hoeveel hij of zij er netto in 2008 op voor- of achteruit gaat.

Eind november maakte Randstad HR Solutions als eerste salarisverwerker al de gevolgen bekend van het Belastingplan 2008 voor het loonstrookje van werknemers in Nederland. Met de Salarischeck kan nu iedereen zelf op het internet zijn persoonlijke situatie bekijken. Op de site www.randstad.nl is de Salarischeck te vinden.

De Salarischeck houdt rekening met de wijzigingen in belastingschijven, de verlaging van de ww-premie en de verhoging van de zwv-premie. Ook de fiscale gevolgen van de auto van de zaak kunnen berekend worden.Aan de uitkomsten van de berekeningen op internet kunnen geen rechten ontleend worden. Bij de berekeningen is zo veel mogelijk rekening gehouden met de nieuwste CAO-lonen en de veranderende pensioenpremies.

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joost Ruempol.

Voor meer informatie:

Randstad Nederland bv

Joost Ruempol

Diemermere 25

1112 TC Diemen

T (020) 569 12 11

F (020) 569 55 86

M 06-15 85 44 98

E [email protected]