Zoetermeer - De HSL-Zuid heeft geen fouten gemaakt in de berekening van
het draagvermogen van pijler 11 van de brug over het Hollandsch Diep.
Dit is de conclusie van het onderzoek uitgevoerd door GeoDelft, het
nationaal instituut  voor geo-engineering. Vorige week publiceerde De
Dordtenaar het bericht dat volgens berekeningen van een 
ingenieursbureau de HSL-Zuid brug over het Hollandsch Diep onveilig zou
zijn.   

 
Op initiatief van de HSL-Zuid heeft de Bouwcombinatie Drechtse Steden
het onafhankelijke en gerenommeerde instituut GeoDelft opdracht gegeven
de berekeningen van de Bouwcombinatie nog eens te toetsen. GeoDelft
heeft de principes van de berekening van het draagvermogen getoetst en
een eigen berekening uitgevoerd. In zijn rapport bevestigt GeoDelft de
juistheid van de door HSL-Zuid gehanteerde principes en berekent een
draagvermogen dat ligt boven de maximale belasting van 3000 ton. De
conclusie uit het onderzoek is dat het draagvermogen van de pijlers en
dus van de Brug Hollandsch Diep ruim voldoende is.   
 
De HSL-Zuid is een project van Rijkswaterstaat, onderdeel van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De nieuwe hogesnelheidslijn
verbindt Amsterdam en Rotterdam met Brussel en Parijs, en maakt deel
uit van het Trans Europees Netwerk van hogesnelheidslijnen. Den Haag en
Breda krijgen door middel van shuttles een snelle aansluiting op deze
lijn. Volledige ingebruikname is voorzien voor april 2007.   

Bron: HSL-ZUID

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular