De rechtbank in Rotterdam heeft het beroep
van individuele fysiotherapeuten gegrond verklaard. De
fysiotherapeuten vinden dat zorgverzekeraars hun machtspositie
misbruiken. De NMa oordeelde dat individuele fysiotherapeuten niet
afzonderlijk als belanghebbende konden worden aangemerkt. Het KNGF
steunde de beroepsprocedure van de fysiotherapeuten en is verheugd
dat de rechtbank aangeeft dat individuele fysiotherapeuten wel
belanghebbende zijn. Volgens de rechtbank is het aannemelijk dat de
gedragingen van verzekeraars van invloed kunnen zijn op de
concurrentieverhoudingen tussen fysiotherapeuten en kunnen leiden
tot verstoringen op de markt. Daarom zijn de fysiotherapeuten
rechtstreeks belanghebbend.

Het KNGF vindt de uitspraak van de
rechtbank een belangrijk signaal richting verzekeraars. De NMa moet
volgens de rechtbank inhoudelijk op de klachten van individuele
fysiotherapeuten ingaan. De beroepsgroep stoort zich al lange tijd
aan de machtspositie van verzekeraars en de manier waarop zij
daarmee omgaan. Het KNGF hoopt dat de uitspraak van de rechtbank
aanleiding is voor de NMa om te zorgen voor evenwichtige
verhoudingen tussen verzekeraars en fysiotherapeuten. Dit houdt
ondermeer in dat fysiotherapeuten in staat moeten worden gesteld om
individueel te onderhandelen over contracten.

Over het KNGF

Het KNGF behartigt de belangen van
ongeveer 20.000 fysiotherapeuten. Vanuit het hoofdkantoor in
Amersfoort en vanuit zes regiokantoren biedt het KNGF ondersteuning
op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch
gebied.

bron:KNGF