Beroep tegen rondweg Woudsend afgewezenDe gemeente Wymbritseradiel heeft planologische medewerking verleend aan het provinciale plan voor een rondweg om Woudsend, inclusief de bouw van een aquaduct in de Ee. De bezwaren hiertegen van een omwondende zijn door de gemeente terecht ongegrond verklaard, zo heeft de bestuursrechter geoordeeld.

De omwonende protesteerde onder meer tegen de geluidhinder die hij vreest van het autoverkeer. In haar uitspraak van 21 juli 2005 is de rechtbank het met de gemeente eens, dat de geluidhinder door de toepassing van zeer stil asfalt niet worden overschreden. Voor het feit dat hij door de aanleg van de rondweg zal moeten omrijden, kan hij een verzoek om schadevergoeding indienen. Het aanleggen van een brug over het aquaduct, zoals de betrokkene wenst, is volgens de rechter niet zinvol, omdat hij hoe dan ook moet omrijden.

De argumenten die betrekking hebben op de bouw van het aquaduct, komen in deze procedure niet aan de orde.

bron:Rechtbank LeeuwardenComments are closed.
%d bloggers liken dit: