De rechtbank Arnhem heeft uitspraak gedaan in het geding tussen de exploitanten van de raamprostitutiebedrijven in het Spijkerkwartier te Arnhem en de burgemeester van Arnhem. De burgemeester heeft besloten om de exploitatie van raamprostitutiebedrijven in het Spijkerkwartier met toepassing van bestuursdwang te beëindigen. De daartegen gerichte bezwaren zijn door de burgemeester ongegrond verklaard. De rechtbank verklaart de beroepen van de exploitanten tegen de besluiten van de burgemeester ongegrond.

Het staat vast dat de seksinrichtingen worden geëxploiteerd zonder vergunning en dat er geen zicht is op verlening van een vergunning. De exploitanten zijn er al vanaf 1996 mee bekend dat de raamprostitutie in het Spijkerkwartier zou worden beëindigd.
De rechtbank constateert dat er geen toezeggingen of gedragingen van het gemeentebestuur zijn geweest waaraan de exploitanten een gerechtvaardigd vertrouwen konden ontlenen dat de beëindiging van de raamprostitutie afhankelijk zou zijn van het voorhanden zijn van een alternatieve locatie.  Evenmin is het ontbreken van een financiële compensatie een reden om van handhaving af te zien.

bron:Rechtbank Arnhem